1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Importeren, actuele cijfers inlezen, actualiseren van de cijfers

Balanswaarde worden niet juist ingelezen (alleen mutaties worden ingelezen)

Vanuit sommige administraties worden balanscijfers geëxporteerd als mutatie per periode. Dit houdt in dat de hele geschiedenis van de balans dient te worden geïmporteerd in Visionplanner. Heeft u zo waardes in uw boekhouding staan vanaf 2007 en wilt pas rapporteren vanaf 2011 heeft u ook de waardes nodig van 2007 tot 2010 om de juiste cijfers te kunnen presenteren.

Voorbeeld:

2007: Gebouwen; 20.000

2008: Gebouwen; -1.000

2009: Gebouwen; -1.000

2010: Gebouwen; 1.000

2011: Gebouwen; -1.000

2012: Gebouwen; -1.500

Wanneer er nu vanaf 2011 wordt ingelezen zal de waarde zijn:

2011 + 2012 = -1.000 + -1.500 = -2.500

U dient echter ook de historische periode in te lezen:

2007 + 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 =

20.000 + -1.000 + -1.000 + 1.000 -1000 + -1500 = 16.500

Om na te gaan of dit voor uw import ook het geval is gaat u naar de Dit kunt u controleren door naar de import-koppeling te gaan van Visionplanner (zie Balanskolommen toekennen aan een import bestand) of daar een vinkje staat bij optie 'Balanswaarden staan als mutaties in het importbestand'

Mocht het geval zijn dat net als hierboven er een vinkje staat in uw import dan is het beste om een extra periode te maken waaraan u alle historische cijfers koppelt:

Stap 1

Maak een extra periode aan voor de startperiode, in het geval van ons voorbeeld hierboven 2010 (mocht u in maanden werken kunt u december 2010 als eerste startperiode gebruiken)

Stap 2

Ga naar de periodes en kies daar om alle periode eerst te 'ontkoppel periodes' en vervolgens voor 'Koppel periodes automatisch'. (Zie Het importeren is afgebroken omdat er geen periode zijn om te importeren)

Stap 3

Importeer nu de cijfers opnieuw en alle waarde zullen nu goed in het bestand staan.

Tip: Om de waardes vast te zetten kunt u kiezen om de te bewerken actuele cijfers uit te schakelen. Op deze manier kunt u een begin periode creëren waar de beginstand van de exploitatie cijfers als balanswaarde staan. (Zie Actuele cijfers te bewerken)