Brugstaat rapporteren

Bij de import opties is de mogelijkheid opgenomen om van de gekoppelde grootboekrekeningen uit uw gekozen boekhoudadministratie zowel het rubrieknummer als de omschrijving op te slaan in uw Visionplanner bestand. Hierdoor kunt u op een simpele manier een brugstaat presenteren. Hieronder vindt u de stappen hoe u dit zelf kunt maken.

Stap 1 Rekeninggegevens opslaan en importeren

Als eerste dient u de optie Rekeninggegevens opslaan aan te zetten bij de import opties. Hiervoor gaat u naar het importscherm (Actuele cijfers | importeren), dan kunt u onder verwijzingen kiezen voor Import opties.

Daarna dient u opnieuw te importeren!

Stap 2 Bekijken van grootboekrekening omschrijving en nummer

Na het importeren zijn alle rubrieken gekoppeld aan de post van Visionplanner als specificatie. In het financieel overzicht krijgt u dan het volgende te zien:

De specificaties onder gebouwen: "0040: Verbouwing" en "0045: Afschrijving gebouwen" zijn de rubrieken welke uit de administratie komen.

Nu kunt u deze specificaties opnemen in uw rapportage of dashboard

Stap 3 Presenteren van de import specificaties

Nu kunnen deze bovengenoemde specificaties worden opgenomen in een tabel van het financieel overzicht. Ga hiervoor naar een rapport, en voeg daar een nieuwe tabel toe.

Ga dan naar het tabblad rijen en voeg de rij toe. Kies in het tabblad Waarden de rij waarvan u de specificaties (grootboeknummer en omschrijvingen gekoppeld) wilt zien:

Hierboven selecteren we de rij; Gebouwen, waaronder de specificaties zichtbaar zijn als u op het plusje voor gebouwen klikt.

Daarna kiest u op het tabblad Titel voor Specificaties ipv rij opnemen zodat alle specificaties (de grootboeknummers en de omschrijvingen) van de rij worden gepresenteerd:

Om de rijen mooi te presenteren kunt u er een rij boven toevoegen welke alleen de titel weergeeft en er onder een totaal telling zonder titel en beide vet laten afdrukken. Welke opmaak u allemaal kan gebruiken staat bij Rapportage, Financieel tabel. De opmaak gekozen in dit voorbeeld is als volgt:

Wat resulteert in het rapport voor deze ene rij:

Geconsolideerd een brugstaat rapporteren zie Geconsolideerde-brugstaat hoe dit werkt.