1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Importeren, actuele cijfers inlezen, actualiseren van de cijfers

Cumulatief resultaat verplaatsen naar reserve

De instelling om het resultaat te verplaatsen naar reserve, zodat deze niet cumulatief wordt weergegeven heeft Visionplanner de mogelijkheid om het resultaat te verplaatsen naar de Reserve. Deze optie kunt u vinden onder de verwijzingen bij import opties

Met de optie Resultaat verplaatsen naar reserve kunt u ervoor kiezen om het onderverdeeld resultaat van het voorgaande boekjaar te verplaatsen naar de Algemene reserve (als er sprake is van een Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap). Bij een natuurlijk persoon zal u het resultaat verplaatsen naar het Startkapitaal.

In het voorbeeld hieronder is er sprake van een Besloten vennootschap:

Daar zien we in het eerste kolom een resultaat van 401.857,09 en een reserve van 172.803,45 welke samen in de tweede kolom (de eerste periode van het nieuwe jaar) bij elkaar worden geteld. Mocht zo de reserve niet in uw boekhoudpakket worden berekend, dan kan Visionplanner dit voor u berekenen.

Voor meer import opties zie ook: Import opties