1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Importeren, actuele cijfers inlezen, actualiseren van de cijfers

De geïmporteerde cijfers zijn een veelvoud van wat er in het administratiepakket staat

Twee keer zo hoge waarde in Visionplanner van uw cijfers

Visionplanner heeft de mogelijkheid om op verschillende manieren cijfers te importeren. Een van deze methoden; is om de in te lezen cijfers op te tellen bij de bestaande cijfers welke al in Visionplanner staan. Deze functie is voor bepaalde imports van belang om de cijfers juist te importeren.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom cijfers twee maal zo hoog(of een veelvoud van) het originele bedrag zijn. Om dit te herstellen gaat u naar de import en kiest er voor om deze te bewerken. In de import dient u dan door te klikken naar koppelingen bewerken, klik daarvoor met u muis op de knop:

en kies dan voor Bewerken.

In de linkerkant van de koppelingen staan de Visionplanner omschrijvingen met daarvoor een selectie-vakje:

Het vinkje in het selectie vak bepaald de manier waarop de rubrieken vanuit de financiële administratie in Visionplanner worden ingelezen. Er bestaat een mogelijkheid om alle rubrieken waarop u importeert op nul te stellen, voordat u de cijfers inleest (dit is de standaard instelling). Andere mogelijkheden zijn om bij de import alleen de gekoppelde rubrieken op nul te zetten, of de in te lezen posten bij de bestaande posten op te stellen.

Door te kiezen voor de standaard importmethode zullen de cijfers weer juist worden weergegeven als u deze opnieuw importeert.

Er bestaat een mogelijkheid om alle rubrieken waarop u importeert op nul te stellen, voordat u de cijfers inleest (dit is de standaard instelling). Andere mogelijkheden zijn om bij de import alleen de gekoppelde rubrieken op nul te zetten, of de in te lezen posten bij de bestaande posten op te tellen. De keuzes van de manier van importeren worden zichtbaar als er op het selectie vakje word geklikt met de muis,

Bij de verschillende methoden van het inlezen van de cijfers is een ander kleur vinkje:

Standaard staat de post “te importeren” wanneer u deze voor het eerst aan klikt, op alle posten die daarbinnen vallen, op nul.

Als u een tweede keer met de muis op de post klikt, zullen alleen die posten die gekoppeld zijn, op nul gezet worden. De niet-gekoppelde posten die er binnen vallen, zullen de waarde behouden die al in Visionplanner staat.

Met nog een klik op het vinkje van de betreffende post, zal het vinkje in een grijze kleur veranderen. Hiermee zullen de waarden die ingelezen worden vanuit de import, bij de reeds bestaande waarde in Visionplanner worden opgeteld.

Staan er geen vinkjes bij een van de aankruisvakjes, dan zal er ook niks ingelezen worden.