1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Inrichting bepalen (Financiële- en Algemene gegevens)

Er vallen groepen weg in de weergave

Als een groep geen specificatie heeft valt deze automatisch weg. Hiervoor dient u naar de stamgegevens te gaan en dan naar exploitatie of balans om de groep een specificatie te geven.

Door een specificatie (post) toe te voegen binnen de groep krijgt u weer de mogelijkheid om de groep met de posten te vullen en te tonen in de prognose als andere onderdelen van rapportage