1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Importeren, actuele cijfers inlezen, actualiseren van de cijfers

Exploitatie cijfers worden niet juist ingelezen (alleen cumulatieve cijfers worden ingelezen)

Vanuit sommige administraties worden exploitatie cijfers cumulatief geëxporteerd per periode. Dit houdt in dat de hele geschiedenis van de winst- en velies dient te worden geïmporteerd in Visionplanner. Heeft u zo waardes in uw boekhouding staan vanaf 2007 en wilt pas rapporteren vanaf 2011 heeft u ook de waardes nodig van 2007 tot 2010 om de juiste cijfers te kunnen presenteren.

Voorbeeld:

2007: Omzet; 10.000

2008: Omzet; 20.000

2009: Omzet; 30.000

2010: Omzet; 40.000

2011: Omzet; 50.000

2012: Omzet; 60.000

Wanneer er nu vanaf 2011 wordt ingelezen zal de waarde zijn:

2011 + 2012 = 50.000 + 10.000 = 60.000

Hierdoor is de waarde voor de beginstand 2011 niet juist, deze hoort 10.000 te zijn en niet 50.000.

U dient hiervoor ook de historische periode in te lezen:

2007 + 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 =

10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 +10.000 + 10.000 = 60.000

Dan zal de waarde in 2011 ook 10.000 bedragen.

Om na te gaan of dit voor uw import ook het geval is gaat u naar de Dit kunt u controleren door naar de import-koppeling te gaan van Visionplanner (zie Balanskolommen toekennen aan een import bestand) of daar een vinkje staat bij optie 'Manier van importeren van exploitatie rijen'

Mocht het geval zijn dat net als hierboven er een vinkje staat in uw import dan is het beste om een extra periode te maken waaraan u alle historische cijfers koppelt waarover u niet wilt rapporteren.:

Stap 1

Maak een extra periode aan voor de startperiode, in het geval van ons voorbeeld hierboven 2010 (mocht u in maanden werken kunt u december 2010 als eerste startperiode gebruiken)

Stap 2

Ga naar de periodes en kies daar om alle periode eerst te 'ontkoppel periodes' en vervolgens voor 'Koppel periodes automatisch'. (Zie Het importeren is afgebroken omdat er geen periode zijn om te importeren)

Stap 3

Importeer nu de cijfers opnieuw en alle waarde zullen nu goed in het bestand staan.

Tip: Om de waardes vast te zetten kunt u kiezen om de te bewerken actuele cijfers uit te schakelen. Op deze manier kunt u een begin periode creëren waar de beginstand van de exploitatie cijfers als balanswaarde staan. (Zie Actuele cijfers te bewerken)