Geconsolideerde brugstaat

Geconsolideerde brugstaat

Wanneer u een geconsolideerde brugstaat wilt bouwen is het van belang dat u bij alle onderliggende bestanden van de consolidatie Rekeninggegevens opslaan aan heeft staan en opnieuw alle cijfers heeft geïmporteerd. Zie brugstaat rapporteren bij rapportage.

Presenteren van de import specificaties

Als alle onderliggende bestanden zijn ingelezen met de optie aan voor Rekeninggegevens opslaan, kunnen de bovengenoemde specificaties (grootboeknummers en omschrijvingen) worden opgenomen in een tabel van het financieel overzicht. Ga hiervoor naar een rapport, en voeg daar een nieuwe tabel toe.

Ga dan naar het tabblad rijen en voeg de rij toe. Kies in het tabblad Waarden de rij waarvan u de specificaties (grootboeknummer en omschrijvingen gekoppeld) wilt zien. Hier kiest u het leidend bestand uit de rij (dit is altijd de bovenste onderneming).

De hierboven selecteerde rij Accipere B.V. (onder Kantinekosten) is het leidend bestand in deze consolidatie.

Daarnaast is belangrijk dat bij de filter Bestand; de filter op Conform leidend bestand staat ingesteld:

Daarna kiest u op het tabblad Titel voor Specificaties i.p.v. rij opnemen zodat alle specificaties (de grootboeknummers en de omschrijvingen) van de rij worden gepresenteerd:

Om de rijen mooi te presenteren kan er een rij boven toevoegen welke alleen de titel weergeeft en er onder een totaal telling zonder titel en beide vet laten afdrukken. Welke opmaak u allemaal kan gebruiken staat bij Rapportage, Financieel tabel. De opmaak gekozen in dit voorbeeld is als volgt:

Daarna kunt u in de kolommen eigenschappen van het financiële tabel de andere bestanden (bedrijven) opnemen waar u de brugstaat van wilt zien:

Hieronder een voorbeeld van een geconsolideerde brugstaat voor een aantal rijen uit de overige personeelskosten:

Binnenkort zal er een voorbeeld rapport beschikbaar zijn die u kunt downloaden bij downloads van de Basis rapportages, abonneer u op het artikel om op de hoogte te blijven van de laatste rapporten die zijn toegevoegd.