1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Importeren, actuele cijfers inlezen, actualiseren van de cijfers

Het importeren is afgebroken, omdat er geen periode zijn om te importeren

De foutmelding dat de import is afgebroken

Op het moment dat u geen periode heeft gekoppeld van uw administratie aan Visionplanner krijgt u de foutmelding:

Dat houdt in dat u de periode nog moet koppelen vanuit uw administratie pakket aan Visionplanner. Open hiervoor de import door op bewerken te klikken en kies voor de knop 'Perioden' bij 'Selecteer de perioden om te importeren'.

Er bestaan twee mogelijkheden:

  1. Er is niets gekozen om te importeren (Vinkjes in het koppelscherm staan uit)
  2. Er zijn geen periodes gekoppeld

1. Er is niets gekozen om te importeren (Vinkjes in het koppelscherm staan uit)

Als alle koppelingen zijn gemaakt tussen Visionplanner en uw boekhoudpakket dient u er ook voor te zorgen dat deze koppelingen worden geïmporteerd door de juiste optie te kiezen. Om te zien of u de koppelingen "aan" heeft gezet opent u de import door op Bewerken te klikken bij de betreffende importregel:

Daarna kiest u voor koppelingen bewerken

en kiest u nogmaals voor Bewerken.

Als u geen selectie heeft gemaakt (vakjes zijn leeg) dan zal bij het importeren de melding komen dat er geen periode zijn om te importeren. Zorg er dus voor dat u hier heeft aangevinkt wat u wilt importeren.

Er bestaat een mogelijkheid om alle rubrieken waarop u importeert op nul te stellen, voordat u de cijfers inleest (dit is de standaard instelling). Andere mogelijkheden zijn om bij de import alleen de gekoppelde rubrieken op nul te zetten, of de in te lezen posten bij de bestaande posten op te tellen. De keuzes van de manier van importeren worden zichtbaar als er op het selectie vakje word geklikt met de muis,

Bij de verschillende methoden van het inlezen van de cijfers is een ander kleur vinkje:

Standaard staat de post “te importeren” wanneer u deze voor het eerst aan klikt, op alle posten die daarbinnen vallen, op nul.

Als u een tweede keer met de muis op de post klikt, zullen alleen die posten die gekoppeld zijn, op nul gezet worden. De niet-gekoppelde posten die er binnen vallen, zullen de waarde behouden die al in Visionplanner staat.

Met nog een klik op het vinkje van de betreffende post, zal het vinkje in een grijze kleur veranderen. Hiermee zullen de waarden die ingelezen worden vanuit de import, bij de reeds bestaande waarde in Visionplanner worden opgeteld.

Staan er geen vinkjes bij een van de aankruisvakjes, dan zal er ook niks ingelezen worden.

Let op! Als u geen selectie heeft gemaakt (vakjes zijn leeg) dan zal bij het importeren de melding komen dat er geen periode zijn om te importeren.

(zie: De geïmporteerde cijfers zijn twee maal de waarde als normaal)

2. Er zijn geen periodes gekoppeld

  • Als er één periode kan worden geselecteerd
  • Of verschijnt een pop-up scherm met daarin allemaal periodes met daarachter een selectie vak.