Niet alle cijfers wissen met het importeren van de Prognose

Heeft u een bestand wat via prognose - importeren in Visionplanner word ingelezen. Maar alle kosten worden in de prognose op vrije invoer gezet (waar een deel als % van de omzet gevuld werd en u wilt dit vermijden?

Kies dan om alleen de gekoppelde regels te overschrijven dan moet het lukken. Ga hiervoor naar de import van de prognose en kies daar voor de optie koppelingen bewerken. U komt dan in het onderstaande scherm:

 

Er bestaat een mogelijkheid om alleen de gekoppelde rubrieken op nul te zetten. De verschillende manieren van importeren zijn mogelijk door meerdere malen op het selectie vakje te klikken met de muis, waardoor het vinkje van kleur verandert:

      Standaard staat de post “te importeren” wanneer u deze voor het eerst aan klikt, op alle posten die daarbinnen vallen, op nul.

      Als u een tweede keer met de muis op de post klikt, zullen alleen die posten die gekoppeld zijn, op nul gezet worden. De niet-gekoppelde posten die er binnen vallen, zullen de waarde behouden die al in Visionplanner staat.

      Met nog een klik op het vinkje van de betreffende post, zal het vinkje in een grijze kleur veranderen. Hiermee zullen de waarden die ingelezen worden vanuit de import,  bij de reeds bestaande waarde in Visionplanner worden opgeteld.

     Staan er geen vinkjes bij een van de aankruisvakjes, dan zal er ook niks ingelezen worden.