1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
 2. Veel gestelde vragen
 3. Inrichting bepalen (Financiële- en Algemene gegevens)

Nieuw sjabloon toepassen op uw eigen bestand

Gaandeweg het project zal het regelmatig gebeuren dat er naar aanleiding van wensen en eisen een nieuwe versie van het model uitgewisseld wordt. Hoe kunt u er dan voor zorgen dat en bestaand klantenbestand wordt bijgewerkt naar de nieuwe standaard?

Als een bestand niet gekoppeld is aan een model zie je in de lijst met schermen aan de linkerkant alle binnen Visionplanner beschikbare schermen (Fig. 1).

Fig. 1. Schermenlijst voor koppeling

Fig. 2. Schermenlijst na koppeling

Bestand koppelen met de modelkoppeling

Via de optie ‘Bestand | Modelkoppeling’ kunt u er voor kiezen om bepaalde onderdelen te koppelen aan een modelbestand (Fig. 3). Dit modelbestand is Countus.def. Koppel je een bepaald onderdeel op deze manier aan een model dan vervalt de mogelijkheid om deze optie of dit scherm in het losse bestand te bewerken (zie fig. 2: o.a. ‘Stamgegevens’, ‘Prestatie Indicatoren’ en ‘Kolomdefinities’ zijn gekoppeld). Het gekoppelde bestand ‘gesynchroniseert’ met het modelbestand. Deze werkwijze is dus goed bruikbaar om wijzigingen in een model snel over te nemen in een bestand.

Fig. 3. Onderdelen modelkoppeling

De mogelijkheden die u binnen bepaalde schermen hebt zijn globaal op te delen in twee categorieën:

 1. Structuur- en configuratie instellingen:
  1. Gebruikers;
  2. Ondernemingsvorm & Eigenaren/Vennoten
  3. Periode
  4. Stamgegevens;
  5. Tekst invoerschermen;
  6. Assistent;
  7. Prestatie Indicatoren;
  8. Kolomdefinities;
  9. Dashboards; en
  10. Rapportage.

 1. Ingevoerde data:
  1. Balans;
  2. Winst- en verliesrekening;
  3. Vrije invoer.

Gewenste instellingen bij updaten

Werkt u een bestaand klantenbestand bij, selecteer dan alleen de volgende items in het scherm modelkoppeling:

- Tekst invoerschermen;

- Assistent;

- Prestatie Indicatoren;

- Kolomdefinities; en

- Rapportage.

Maak voor de zekerheid eerst een kopie van uw bestand, mochten er aanpassingen zijn die u niet wilt kunt u altijd het oude bestand weer terug zetten.

Wat gebeurt er tijdens de synchronisatie

Zodra de bestanden worden gesynchroniseerd, worden de instellingen van het geselecteerde modelbestand (bijv Enkelvoudige jaarrekening.def) overgezet naar het bestaande (geopende) klantenbestand. Om deze reden wordt het modelbestand ook altijd zonder cijfers opgeleverd. Verder worden ingevoerde teksten in tekst invoervelden nooit aangepast. Alleen de structuur van deze invoervelden wordt bijgewerkt.

Ook formules in Prestatie Indicatoren en Kolomdefinities worden overgenomen. Dit betekent dat zelf aangemaakte indicatoren of kolomdefinities worden overschreven of verwijderd.

Tot slot wordt het rapport bijgewerkt. Als hier klantspecifieke aanpassingen in zijn gemaakt worden deze ook overschreven of verwijderd.

Modelkoppeling - Stappenplan

Voor het bijwerken van een bestaand klanten bestand dient het volgende stappenplan te worden doorlopen

1. Open het betreffende klantenbestand;

2. Kies ‘Bestand’ en vervolgens ‘Opslaan Als’

U bent nu klaar met het bijwerken van uw bestaande klanten bestand.

Zie ook Bestandssjablonen voor Visionplanner