1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Inrichting bepalen (Financiële- en Algemene gegevens)

Taal wijzigen in Engels

U kunt in Visionplanner de taal wijzigen naar Engels door rechts bovenin Visionplanner op de knop 'NL' te klikken en te kiezen voor 'Engels'.

 

In dat geval wordt de software naar het Engels vertaald, zoals de stamgegevens enz. Alle stamgegevens die ook in de rapportage worden gebruikt, worden dan ook in het Engels vertaald.

Alle zelf ingevoerde teksten (zoals toelichtingen of aangepaste omschrijvingen in de rapportage) worden echter niet meegenomen. Dus ook de ingevoerde teksten in het sjabloon worden niet meegenomen.
M.a.w. alleen de software componenten worden in het Engels vertaald en zo ook de rapportageonderdelen die weer naar deze componenten verwijzen zoals de stamgegevens.