Tegelijk werken in consolidatie als consolidatie bestanden

Mocht u in een VP-consolidatiebestand werken dan is het mogelijk dat iemand in een onderliggend consolidatiebestand werkt. Als iemand in het consolidatiebestand aan het werk is, zijn de gekoppelde consolidatiebestanden wel bereikbaar.

Wat er gebeurd is dat een bestand dat geconsolideerd (*.vpc) wordt geopend en bewerkt kan worden. Op het moment dat dit gebeurd, krijgt de gebruiker in de consolidatie een aandachtspunt (wanneer de berekeningen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door naar het financiële overzicht te gaan of de rapportage) dat het desbetreffende bestand niet geopend kan worden.

Er volgend dan inderdaad vraagtekens omdat het bestand niet kan worden benaderd, een andere gebruiker heeft het geopend. Visionplanner genereren we een aandachtspunt, zodat klant weet dat iemand anders het bestand open heeft:

Wanneer het bestand gesloten wordt, kan de consolidatie het bestand wel gebruiken en dus ook direct de aangepaste waarden.