1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Importeren, actuele cijfers inlezen, actualiseren van de cijfers

Verdeling van de overhead kosten naar kostenplaats overzetten

Het komt vaker voor dat er gebruik wordt gemaakt van variabele percentages van de verdeling van de overhead kosten over de verschillende kostenplaatsen. Zo kan het goed zijn dat de administratiekosten de ene keer voor 50% worden doorgerekend aan een kostenplaats en een periode later voor maar 20%.

Lees hier meer als u meer wilt weten hoe u gebruik kunt maken van kostenplaatsen in combinatie met procentuele toerekening van de overhead.

In dit voorbeeld laten we u zien hoe u dit kunt gebruiken:

Stap 1 Procentuele verdeelsleutel ingeven

Vul het percentage in voor de verdeling van de kosten bij de rubriek(en) van toepassing bij actuele- of prognose cijfers.

 

Stap 2 Import opties 

Als de gewenste verdeling is ingegeven bij stap 1 dan zet u daarna de optie Toegerekende overhead verwerken aan.

 

Stap 3 Importeren en de periode blokkeren

Nu kunt u de cijfers importeren met de procentuele verdeling en daarna dient u er voor te kiezen om de actuele cijfers voor bewerken uit te zetten voor de periode waar deze verdeling voor geldt. Lees hier meer hoe u actuele cijfers bewerken kunt uitzetten.

 

Stap 4 nieuwe procentuele verdeling toepassen

Voor de volgende periode kunt u de procentuele verdeling weer aanpassen net als bij stap 1 en dan stap 3 weer herhalen. Stel u heeft drie kostenplaatsen en de eerste periode een verdeling van 25%, 35% en 40% en daarna 30%, 30% en 40% krijgt u het onderstaande resultaat te zien:

 

Mocht u kiezen om de optie Toegerekende overhead verwerken niet aan te zetten zal voor alle periodes de procentuele verdeling gelden welke is ingevuld, ook voor de periodes waar u voor heeft gekozen om niet te kunnen bewerken.

Het is ook mogelijk om de toegerekende overhead te direct over te nemen voor actuele- als prognose cijfers. Dit kan respectievelijk bij Actuele cijfers bewerken en Invoerhulp exploitatie en vrije invoer. Dan kunt u boven in de kolom kiezen voor de optie Toegerekende overhead verwerken, daarna dient u de periode wel uit te zetten anders zal deze mee wijzigen met de verandering in stap 4.