1. Knowledge Base - Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Importeren, actuele cijfers inlezen, actualiseren van de cijfers

Welke auditfile moet ik exporteren vanuit het financiële pakket?

In de meeste financiële pakketten kunt u bij het exporteren naar een auditfile kiezen voor XML V3.1. Het financiële pakket zal dan een export maken naar een XAF bestand en dit XAF bestand kunt u vervolgens importeren in Visionplanner met de import 'XAF bestand' onder het kopje 'Auditfile'.