Nieuw sjabloon toepassen op uw eigen bestand

Gaandeweg het project zal het regelmatig gebeuren dat er naar aanleiding van wensen en eisen een nieuwe versie van het model uitgewisseld wordt. Hoe kunt u er dan voor zorgen dat en bestaand klantenbestand wordt bijgewerkt naar de nieuwe standaard?

 

Als een bestand niet gekoppeld is aan een model zie je in de lijst met schermen aan de linkerkant alle binnen Visionplanner beschikbare schermen (Fig. 1).

schermenlijst_voor_koppeling.png                                

Fig. 1. Schermenlijst voor koppeling                                                        

schermenlijst_na_koppeling.png

Fig. 2. Schermenlijst na koppeling

Bestand koppelen met de modelkoppeling

Via de optie ‘Bestand | Modelkoppeling’ kunt u er voor kiezen om bepaalde onderdelen te koppelen aan een modelbestand (Fig. 3). Dit modelbestand is Countus.def. Koppel je een bepaald onderdeel op deze manier aan een model  dan vervalt de mogelijkheid om deze optie of dit scherm in het losse bestand te bewerken (zie fig. 2: o.a. ‘Stamgegevens’, ‘Prestatie Indicatoren’ en ‘Kolomdefinities’ zijn gekoppeld). Het gekoppelde bestand  ‘gesynchroniseert’ met het modelbestand. Deze werkwijze is dus goed bruikbaar om wijzigingen in een model snel over te nemen in een bestand.

 onderdelen_modelkoppeling.png

Fig. 3. Onderdelen modelkoppeling

 

De mogelijkheden die u binnen bepaalde schermen hebt zijn globaal op te delen in twee categorieën:

 1. Structuur- en configuratie instellingen:
  1. Gebruikers;
  2. Ondernemingsvorm & Eigenaren/Vennoten
  3. Periode
  4. Stamgegevens;
  5. Tekst invoerschermen;
  6. Assistent;
  7. Prestatie Indicatoren;
  8. Kolomdefinities;
  9. Dashboards; en
  10. Rapportage.
 2. Ingevoerde data:
  1. Balans;
  2. Winst- en verliesrekening;
  3. Vrije invoer.

Gewenste instellingen bij updaten

Werkt u een bestaand klantenbestand bij, selecteer dan alleen de volgende items in het scherm modelkoppeling:

-          Tekst invoerschermen;

-          Assistent;

-          Prestatie Indicatoren;

-          Kolomdefinities; en

-          Rapportage.

Maak voor de zekerheid eerst een kopie van uw bestand, mochten er aanpassingen zijn die u niet wilt kunt u altijd het oude bestand weer terug zetten.

 

Wat gebeurt er tijdens de synchronisatie

 

Zodra de bestanden worden gesynchroniseerd, worden de instellingen van het geselecteerde modelbestand (bijv Enkelvoudige jaarrekening.def) overgezet naar het bestaande (geopende) klantenbestand. Om deze reden wordt het modelbestand ook altijd zonder cijfers opgeleverd. Verder worden ingevoerde teksten in tekst invoervelden nooit aangepast. Alleen de structuur van deze invoervelden wordt bijgewerkt.

Ook formules in Prestatie Indicatoren en Kolomdefinities worden overgenomen. Dit betekent dat zelf aangemaakte indicatoren of kolomdefinities worden overschreven of verwijderd.

Tot slot wordt het rapport bijgewerkt. Als hier klantspecifieke aanpassingen in zijn gemaakt worden deze ook overschreven of verwijderd.

 

Modelkoppeling - Stappenplan

 

Voor het bijwerken van een bestaand klanten bestand dient het volgende stappenplan te worden doorlopen

1. Open het betreffende klantenbestand;

2. Kies ‘Bestand’ en vervolgens ‘Opslaan Als’

’.opslaan_als.png
 
3. Voeg aan de bestandsnaam ‘Backup’ toe en klik op ‘Opslaan
4. Open het oorspronkelijke bestand;
5. Kies ‘Bestand’ -> ‘Model koppeling’:
moddel_koppeling_selecteren.png
6. Klik op ‘Bewerken’ en selecteer in de lijst ‘Enkelvoudige jaarrekening
7. Selecteer hier na de volgende onderdelen:
onderdelen_selecteren.png
Het is van belang dat de oude modellen hetzelfde zijn qua stamgegevens (financiële inrichting) als de oude. Mocht u zelf aanpassingen hebben gedaan dan gaan deze niet over. Het is dan ook alleen van toepassing op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van de standaard. Wilt u wel de financiële inrichting. De rapportage is gebaseerd op deze financiële inrichting, wilt u dit hetzelfde hebben, Zet dan ook een vinkje aan bij de stamgegevens
8. Klik vervolgens op ‘OK’.
9. Nu start het proces van Synchronisatie.
10. Herhaal de stappen 5 en 6, maar kies bij ‘Bewerken’ voor ‘Niet koppelen’
11. Klik vervolgens op ‘OK’ het klantenbestand is bijgewerkt.

 

U bent nu klaar met het bijwerken van uw bestaande klanten bestand.

Zie ook Bestandssjablonen voor Visionplanner

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.