Aanpassen van omschrijvingen van overzichten geleverd door Visionplanner

Het aanpassen van de omschrijvingen van de balansverloop

Visionplanner heeft standaard een aantal overzichten waar gebruik van gemaakt kan worden. De overzichten waar u beschikking over heeft wordt  bepaald door de modules/product die u heeft aangeschaft. Als voorbeeld u heeft alleen een Liquiditeitsoverzicht als u beschikt over de module Planning en de overzichten voor Hulptabellen zijn alleen beschikbaar met de module Jaarrekening.


De inrichting van deze rijen zijn deels door Visionplanner voor u vastgesteld als dat ze uit de stamgegevens komen en door u aan zijn te passen. 

Eigen omschrijvingen gebruiken

Natuurlijk kan het zijn dat de omschrijving die door Visionplanner wordt gebruikt niet voldoet aan uw wensen. Het is mogelijk om de omschrijvingen aan te passen in de stamgegevens voor alle posten van de Exploitatie en Balans (zie: Inrichting bepalen Financiële en Algemene gegevens) en deels aan te passen voor de posten van de overzichten van Liquiditeit en Kasstroom

Aanpassen van omschrijvingen van Liquiditeit en kasstroom

Stap 1

Omschrijvingen aan passen in het Liquiditeits- en of Kasstroomoverzicht kan via Stamgegevens | Liquiditeit / Kasstroom 

 

Stap 2

Klik op de button menu icoon.png voor de omschrijving van de post waar een andere omschrijving voor gewenst is.

aanpassen_omschrijving.png

De omschrijving aanpassen van Totaal afschrijvingen in het kasstroomoverzicht

 

Stap 3

Kies in het menu voor Aangepaste naam en verander daar de naam. In dit voorbeeld veranderen we de omschrijving van Totaal afschrijvingen in het Kasstroom overzicht naar "Alle afschrijvingen"

aangepaste_omschrijving.png

De omschrijving van Totaal afschrijvingen is veranderd naar Alle afschrijvingen

Doordat er een tekstveld zichtbaar is om de omschrijving, kunt u het verschil zien tussen aangepaste omschrijvingen en de standaard Visionplanner omschrijvingen. Wilt u weer de Visionplanner omschrijving klikt u weer op de button voor de aangepaste omschrijving en vinkt u Aangepaste naam uit.

 

Stap 4

Als u nu naar het Financiële overzicht gaat en bekijkt het Liquiditeit overzicht dan ziet u daar de aangepaste omschrijving. Deze omschrijving zal nu standaard overal worden getoond waar u deze waarde heeft gekozen.

Voorbeeld_in_het_financieel_overzicht.png

Aanpassen van omschrijvingen welke niet via de stamgegevens zijn te benaderen

Er zijn twee manieren om deze aan te passen de eerste is de output (Rapportage / Dashboard) en daar te kiezen voor een aangepaste omschrijving van de rij:

Wanneer er maar 1 of 2 keer gebruik wordt gemaakt van deze waarde in een rapport of dashboard is deze methode aan te bevelen. Gebruikt u echter de waarde echter frequenter is het raadzamer om er een Prestatie indicator van te maken. 

 

Stap 1

Ga naar Opties | Prestatie indicatoren en kies om een nieuwe groep toe te voegen met de button toevoegen icoon.png. Geef de groep een logische omschrijving.

 

Stap 2
Klik daarna op de knop Indicatoren achter de groepsomschrijving en voeg een nieuwe Presatie indicator toe. Geef deze omschrijving de naam `Alle afschrijvingen
kpi_aangepaste_naam.pngStap 3

Kies nu bewerken en kies daar de rij Totaal afschrijvingen uit het Kasstroom overzicht. (Zie hier hoe u een waarde kunt selecteren voor een prestatie indicator)
Nu kunt u gebruik maken van deze rij i.p.v. de rij uit het kasstroom overzicht. Mocht het zo zijn dat u toch liever een andere omschrijving gebruikt, bijvoorbeeld: "Alle gemaakte afschrijvingen", hoeft u alleen de omschrijving aan te passen van de Prestatie indicator

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.