In de dashboard-overzichten is het mogelijk om tekstuele toelichtingen, financiële overzichten, grafieken en/of een combinatie hiervan in één dashboardscherm op te nemen.