Visionplanner kan eenvoudig worden geïnstalleerd, hier staan de stappen om de (netwerk) installatie uit te voeren en de minimale eisen waaraan voldaan moet worden om Visionplanner te kunnen installeren.