SBR Kredietrapportage

Het is niet mogelijk om in de offline versie van Visionplanner rechtstreeks de kredietrapportage in SBR bij de bank aan te leveren. Dit is alleen mogelijk in Visionplanner Cloud. De offline versie van Visionplanner heeft wel een koppeling met Visionplanner Cloud om snel en eenvoudig de actuele cijfers te uploaden naar Visionplanner Cloud, zodat u in dit product de kredietrapportage kunt verzenden.

 

Voordat u met het stappenplan kunt beginnen dient u een aantal voorbereidingen te treffen in Visionplanner Cloud. Klik hier om te kijken welke voorbereidingen dit zijn.

Stap 1

Geef bij de Globale standaardwaarden (deze staan bij de verwijzingen) het meest recente boekjaar in, voor export, en kiest u voor de kolom Actueel.

 

Stap 2

Open het Visionplanner bestand en ga naar Uitvoer | Exporteren. Voeg een nieuwe export toe en klik op het icoontje rechts van de regel:

Selecteer Kies en Meer modellen

Klik op 'SBR Kredietrapportage' (dit artikel).

Om een export te maken van de cijfers dient u de beschikking te hebben over het export koppel bestand “Export cijfers naar Visionplanner Cloud.vet” Dit bestand met voorgedefinieerde export kunt u hieronder downloaden:

U krijgt twee opties:

  • sjabloon opslaan in de persoonlijke map bij Downloads (dit kan van toepassing zijn als u geen rechten heeft van uw systeembeheerder om programma’s te installeren)
  • sjabloon opslaan in de Programma map (wat aangeraden wordt als u wel de beheerders rechten heeft)

Vervolgens staat deze export in de lijst met te kiezen bestanden. Klik op Kies en dan Export cijfers naar Visionplanner Cloud.

 

Stap 3

Voordat u gaat exporteren dient u te controleren of u bij Algemeen en Bedrijfsgegevens het BTW-nummer zonder NL heeft ingevoerd. U krijgt anders een foutmelding bij het exporteren.

De cijfers worden geëxporteerd door op de op de knop Export te klikken en te kiezen voor Exporteer achter de regel Export cijfers naar Visionplanner Cloud. De eerste keer verschijnt een aanmeldscherm voor Visionplanner Cloud waarmee u zich dient aan te melden met de partner gegevens die u van Visionplanner ontvangen heeft.

U dient vervolgens eenmalig toestemming te geven om contact te maken met Visionplanner Cloud.

 

Er wordt dan automatisch een administratie aangemaakt in Visionplanner Cloud. Daarna kunt u steeds weer exporteren en worden de cijfers bijgewerkt.

Na het overzetten van de cijfers zal Visionplanner nog vragen om de administratie in Cloud te openen.

 

Stap 4

U kunt een dossier aanmaken door op rechtsboven in het scherm te klikken en te kiezen voor 'Dossier'.

U komt nu op een overzichtspagina terecht.

Om een nieuw dossier te openen klikt u op 'Nieuw dossier'.

U kunt nu de naam en rapportageperiode van de kredietrapportage invoeren.

Op basis van de keuze commercieel / fiscaal wordt de kredietrapportage gevuld met teksten behorende bij commerciële of fiscale grondslagen.

Bij het aanmaken van het dossier moet gekozen worden voor het dossiertype 'Kredietrapportage'.

 

 

Stap 5

Wanneer u een dossier opent, komt u op de 'Dossier' pagina. Dit is een overzichtspagina waarop de opdrachtverantwoordelijke kan worden toegewezen aan het dossier. Daarnaast kunt u hier de klant toegang geven tot het SBR dossier.

De opdrachtverantwoordelijke is de persoon die eindverantwoordelijk is voor het dossier. Er kunnen meerdere opdrachtverantwoordelijken worden toegevoegd aan een dossier. U kunt een opdrachtverantwoordelijke toevoegen door op 'Opdrachtverantwoordelijke toevoegen' te klikken.

U kunt ook de klant toegang geven tot het dossier. De klant krijgt daarmee inzage in de kredietrapportage. Daarnaast kunnen dossier-items (taken) toegewezen worden aan de klant.

Voordat u de klant toegang kan geven tot het dossier, dient u eerst de klant uit te nodigen voor de tussentijdse presentatie. De klant moet gebruiker zijn in het systeem alvorens u hem of haar toe kan voegen.

Lees hier hoe u een klant toegang geeft tot de presentatie.

 

Stap 6

Op het tabblad rapportages kunt u een taxonomie toevoegen waarmee u de kredietrapportage wilt opstellen. In de eerste versie is alleen de Kredietrapportage klein categoriaal 2016 beschikbaar. Daarmee kan een kredietrapportage worden opgesteld voor de besloten vennootschap. De taxonomie voor natuurlijke personen, waarmee een kredietrapportage kan worden opgesteld voor bijvoorbeeld eenmanszaak of VOF volgt in een volgende versie.

Nadat u de taxonomie hebt toegevoegd kunt u deze gaan vullen. Zie Een taxonomie uitwerken voor meer informatie hierover.

 

Stap 7

Wanneer de taxonomie is uitgewerkt kan er een XBRL-instance en een PDF-document gegenereerd worden. Als er geen validatiemeldingen meer zijn dan is er een valide XBRL-instance dat verzonden kan worden naar het bankenportaal.

Voor het verzenden van het SBR-rapport is een PKI-overheidscertificaat nodig. Dit certificaat moet eenmalig geselecteerd worden in Visionplanner op de computer waarmee het SBR-rapport verzonden wordt naar de bank.

Bij het aanleveren van het SBR-rapport moeten 2 keuzes gemaakt worden:

BIV-omgeving: BIV is de afkorting voor Bancaire Infrastructurele Voorziening. De BIV is het portaal dat de banken gebruiken voor het ontvangen van SBR-berichten. Voor testaanleveringen moet hier gekozen worden voor 'Acceptatie'. Voor echte aanleveringen die voor een bank bestemd zijn moet gekozen worden voor 'Productie'.

Let op: Voordat aanleveringen gedaan kunnen worden op de productieomgeving moet u zijn aangesloten bij SBR banken. Dit kunt u zelf regelen via de website van SBR banken of u kunt deelnemen aan de aansluitworkshops die georganiseerd worden door Visionplanner, Infine en SBR banken.

Bank: Hier moet een bank gekozen worden waar de SBR-kredietrapportage naar verzonden moet worden. Een testaanlevering op de Acceptatie-omgeving komt nooit bij een bank terecht. Daarom kan op de Acceptatie-omgeving geen bank gekozen worden.

Bij iedere aanlevering is het noodzakelijk dat het wachtwoord van het PKI-overheidscertificaat wordt ingevuld. Vanuit veiligheids- en privacy-overwegingen worden zowel het certificaat als het wachtwoord niet opgeslagen in Visionplanner.

 

LET OP!!

In de BT11 versie van de taxonomie 'Kredietrapportage klein categoriaal 2016' is een onjuistheid geconstateerd.

In de taxonomie van een enkelvoudige kredietrapportage zijn enkele onderdelen zichtbaar die horen bij de geconsolideerde kredietrapportage. Zolang deze niet gevuld worden in de taxonomie is er geen probleem. Ons advies luidt daarom ook om deze taxonomie onderdelen niet te gebruiken.

Het betreft de volgende taxonomie-onderdelen:

  • Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Belangen in deelnemingen
  • Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Overige effecten

Deze onjuistheden zijn door Visionplanner gemeld bij de servicedesk van SBR Banken.