Afdruk voorbeeld

Als u in de taakbalk klikt op de knop “afdrukvoorbeeld”:

, ziet u in het scherm hoe het rapport er uit zal komen te zien op papier. Het verdient aanbeveling om altijd even via het afdrukvoorbeeld het rapport door te lopen, alvorens dit definitief af te drukken.

In het afdrukvoorbeeld kunt u via de “thumbnail” (i.e. een miniatuur van de werkelijke grootte, aan de linkerkant van het scherm) snel door de pagina’s navigeren (Figuur 267 Voorbeeld van een thumbnail uit het afdrukvoorbeeld).

Figuur 267 Voorbeeld van een thumbnail uit het afdrukvoorbeeld

Linksboven in het scherm van het afdrukvoorbeeld ziet u een zestal knoppen:

Met behulp van de eerste knop

sluit u het afdrukscherm, en gaat daarmee terug naar het rapportscherm.

Wanneer u het rapport in het afdrukvoorbeeld heeft bekeken en alles is naar wens, dan kunt u het rapport direct afdrukken door op de printknop

te klikken. Het rapport zal dan door de default ingestelde printer worden afgedrukt.

Om het rapport te kunnen exporteren naar RTF, klikt u op de RTF-knop

. Let daarbij op dat de lay-out niet identiek is aan wat Visionplanner of PDF afdrukt. Dit heeft als oorzaak dat niet alles in rtf wordt ondersteund wat Visionplanner grafische wel kan.

Mocht u in het rapport verder willen inzoomen (via Z (inzoomen)) en/of uitzoomen (via SHIFT-Z (uitzoomen)), dan kunt u daarvoor de vergrootglas-iconen

gebruiken. De meest getrouwe weergave van de werkelijkheid is, wanneer u het beeld op 100% zet. Dit percentage komt in beeld als u met de muis boven één van deze knoppen staat.

De laatste knop

kunt u gebruiken voor de algemene informatie van de printerinstellingen (die als default is ingesteld).