1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Inrichting bepalen (Financiële- en Algemene gegevens)

Algemene gegevens invullen van uw administratie

Algemeen

Onder” Algemeen” vullen we de algemene gegevens in van het bedrijf (zoals naam, rechtsvorm en periode indeling). Hierdoor worden bepaalde posten in- of uitgeschakeld. Bijvoorbeeld: Mocht u bij ondernemingsvorm kiezen voor een Besloten vennootschap, dan heeft u de post “Vennootschapsbelasting” nodig. Dit in tegenstelling tot bij een Eenmanszaak, waarbij deze post niet nodig is en dus uitgeschakeld wordt.

Bedrijfsgegevens

Vul zoveel mogelijk alle gevraagde gegevens in. Deze gegevens kunt u namelijk overal in het rapport weer oproepen. U kunt echter volstaan met alleen de handelsnaam invullen. De “handelsnaam” is namelijk het enige verplichte veld dat ingevuld dient te worden, alvorens een rapport te kunnen inzien.

Achter het veld Huisnummer staat nog een invoer veld deze is voor de eventuele toevoeging van het huisnummer. (Figuur 17 Huisnummer met eventuele toevoeging)

Figuur 17 Huisnummer met eventuele toevoeging

Logo opnemen

Via “Verwijzingen” kan er een bedrijfslogo worden ingevoegd in het bestand. Dit logo kan dan later weer gebruikt worden in de dashboardoverzichten of in de rapportages (Figuur 18 Logo invoegen).

Figuur 18 Logo invoegen

Als u het logo scherm heeft geopend kunt u met de Bewerken knop het logo verder instellen. (Figuur 19 Logo scherm)

Figuur 19 Logo scherm

Mocht het logo te groot zijn dan kunt u met de optie Verkleinen een het logo passend maken in Visionplanner. Met de functie Transparant zal de achtergrond worden weg gefilterd, in Figuur 19 betekend dit dat het zwart zal wegvallen.

Branchegegevens

Hier kan de SBI code worden opgezocht om aan te geven in welke branche het bedrijf werkzaam is.

Figuur 20 SBI code opzoeken met behulp van de zoekoptie

Door op het vergrootglas te klikken, kunt u snel uw SBI code opzoeken (zie hierboven Figuur: hier wordt gezocht naar de SBI code van allerlei bedrijven die met software hebben te maken).

Sector

In deze combo staan de bedrijfstakken van het UWV. Deze bedrijfstakken bepalen allerlei premies, die eventueel bij de brutosalaris-berekening nodig zijn. Deze premies komen terug onder de knop Parameters in de brutosalarisschermen van de personeelskosten in de prognoses.