1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Inrichting bepalen (Financiële- en Algemene gegevens)

Bedrijfsvorm

Ondernemingsvorm

Hier geeft u met behulp van het keuzemenu de juiste juridische ondernemingsvorm aan. De ondernemingsvorm die wordt gekozen, heeft invloed op het te betalen belastingbedrag en op de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer.

Aandeelhouders en directie/ondernemers/eigenaren/bestuurders

De invoer van de namen van de directieleden is afhankelijk van de gekozen rechtsvorm van de onderneming. Zo zult u bij een eenmanszaak of een man-vrouw firma, alleen de namen hoeven in te vullen, omdat hier de eigendomsverhoudingen bekend zijn.

Opmerking: In sommige gevallen is de eigendomsverhouding van twee levenspartners niet 50 / 50 (b.v. door aanwezigheid van een derde eigenaar). Hier is dan géén sprake van een man-vrouw firma maar van een vennootschap onder firma (vof).


Bij de vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap, BV en NV kunt u per directielid aangeven of deze ook eigenaar is en voor hoeveel procent deze het eigendom van de onderneming heeft. Bij een commanditaire vennootschap dient u alle vennoten in te vullen met het bijbehorende eigendomspercentage.

Het eigendomspercentage kan tot acht cijfers achter de komma worden ingevuld. Dit voor het afronden bij 3 eigenaren met allemaal 1/3 aandeel gaat het beter.

In het navigatiemenu Prognoses => BeginBalans => Passiva => Eigen vermogen kunt u aangeven wat de rentevergoeding over het kapitaal is en hoe de overwinst verdeeld wordt. Voor commanditaire vennoten zal het percentage van de overwinst veelal 0 zijn.

Bij een stichting of vereniging is er geen sprake van een directie, maar van een bestuur. Een bestuur bestaat in de regel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en overige bestuursleden. In deze paragraaf kunt u de namen van de bestuursleden met de functie aangeven.