1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Opties: Prestatie indicatoren, Kolomdefinities, Bedrijfswaardering, Scenario's, Dynamische velden.

Bedrijfswaardering - Normalisatie

Binnen het onderdeel normilisatie van bedrijfswaardering is het mogelijk om voor zowel de Balans, als voor de Exploitatie, voor verschillende jaren normalisaties in te geven. Normalisaties zijn correcties op de waarden van verschillende posten, die van belang zijn voor de waardering van de onderneming.

U ziet in het scherm van figuur 179 (zie hieronder) de kolommen: Originele waarde, Normalisatie en Waarde na normalisatie. In de eerste kolom geeft Visionplanner de originele waarde aan, zoals die is ingevoerd. In de tweede kolom geeft u aan wat de normalisatie is. In de derde (laatste) kolom geeft Visionplanner automatisch het resultaat van deze normalisatie.

Bijvoorbeeld:

Een post “Gebouwen” kan een veel hogere (of lagere) economische waarde vertegenwoordigen dan de boekwaarde. Dit is van groot belang voor de waardebepaling. Daarom zal de waarde voor gebouwen genormaliseerd moeten worden.

In de bovenkant van de schermen kunt u de filters instellen voor Periode en voor de groepen Exploitatie en Balans (zie: Figuur 179 Normalisatie opgeven voor balans en of exploitatie). Daarbij zijn de waarden overgenomen uit de Exploitatie en Balans van de actuele cijfers in Visionplanner:

Figuur 179 Normalisatie opgeven voor balans en of exploitatie

Met behulp van het keuzemenu “Tabel” linksboven in het scherm, kunt u de gewenste tabel selecteren. Er kan hier gekozen worden uit de tabellen Balans en Exploitatie. Deze zijn namelijk de tabellen die als grondslag dienen voor de waarderingsmethoden. De kasstroom wordt automatisch aangepast met de normalisaties.

Aan de rechterzijde van het scherm kan de gewenste periode geselecteerd worden. Meestal zullen dit hele jaren zijn (omdat dit veelal de grondslag is voor de waarderingsmethoden).

Overnemen

Linksonder in het scherm is een knop Overnemen geplaatst, deze zal zichtbaar worden wanneer u periode verschuift naar een later tijdstip als u deze niet ziet. Als hier op geklikt wordt, zullen de normalisaties uit de voorliggende periodes worden gekopieerd, zodat alleen de verschillen aangepast hoeven te worden.