1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Opties: Prestatie indicatoren, Kolomdefinities, Bedrijfswaardering, Scenario's, Dynamische velden.

Bedrijfswaardering - Profielen

Binnen Visionplanner kunt u een bedrijfswaardering opnemen, waar u Profielen kunt aanmaken met de daarbij bijhorende eigenschappen.

Profielen

Een Profiel is een soort Scenario, waarin een aantal parameters kunnen worden ingesteld. Met deze parameters berekent Visionplanner een aantal gangbare methoden voor de onderneming.

In het keuzemenu kunt u het gewenste profiel instellen om de invoer te wijzigen of te vullen. Mocht er geen profiel aanwezig zijn, dan kunt u met de knop Bewerken een profiel Toevoegen (Figuur 177 Profielen bij bedrijfswaardering aanmaken).

Figuur 177 Profielen bij bedrijfswaardering aanmaken

Tevens is het mogelijk de profielnaam te wijzigen, het profiel te verwijderen en/of het profiel te kopiëren.

Als laatste is het mogelijk om een profiel uit een ander bestand/sjabloon over te nemen in dit bestand. Dit doet u met de knop , die linksonder in het scherm staat.

Let op: Mocht u deze optie “Kopiëren uit… “ gebruiken, dan worden de bestaande profielen, die u eventueel heeft aangemaakt, overschreven met de profielen uit het gekozen bestand of sjabloon.