Budget cijfers importeren

In Visionplanner is het mogelijk om behalve actuele cijfers en prognoses ook budgetcijfers in te vullen. De werkwijze is exact gelijk aan het importeren van de actuele cijfers.