Cijfers controleren in Visionplanner

U heeft cijfers ingelezen of een prognose/budget gemaakt en wilt deze controleren/bekijken in Visionplanner. Hiervoor kunt u via het schermen menu naar Uitvoer | Financiële overzichten of u kunt gebruik maken van de sneltoets F6.

Als u in het financieel overzicht bent, is het mogelijk om alle ingevoerde cijfers op te vragen én de daarbij behorende financiële overzichten te bekijken, voor de diverse periodes (actueel, prognose, budget) en

Zo kunt u cijfers inzien van:

 • Balans
 • Exploitatie
 • Liquiditeit
 • Balansverloop
 • Balansposten eigenschappen
 • Kasstroom
 • Vrije invoer
 • Bedrijfswaardering
 • Prestatie indicatoren
 • Hulptabellen
 • Koersen
 • Branche Cijfers
 • Brutomarge

Gebruik hiervoor de filter rechtsboven.

Afhankelijk van over welke modules u beschikt, zult u een aantal overzichten te zien krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld het overzicht van de hulptabellen alleen zien (en gebruiken) als u een module “Jaarrekening” heeft. Krijgt u de bedrijfswaardering cijfers alleen te zien als u deze ook gebruikt (zie Bedrijfswaardering profielen)

Mocht u gebruik maken van een geconsolideerd bestand kunt u gebruik maken van de filter welke standaard op 'Alle ondernemingen' staat. Daarmee kunnen de losse entiteiten worden bekeken.

Tip:

In het filter voor alle ondernemingen zit ook een filter met Rapportage uit onderliggende bestanden hierin kunnen de waarden worden bekeken zoals deze staan in het originele bestand met eventuele correctie boekingen (journaalposten). In de bovenliggende bestanden staan de eliminatie posten welke zijn gemaakt in de consolidatie als u deze gebruikt in combinatie met het filter voor journaalposten.

Maakt u gebruik van de scenario bestanden, dan kunt u met behulp van de wizard

deze scenario's kiezen. (zie Financieel overzicht)