Consolidatie

Waarom deze tips

 • meer inzicht in de consolidatie;
 • volgen eliminatie;
 • controle deelnemingen;
 • controle langlopende vorderingen/schulden deelnemingen;
 • afstemmen rekening couranten deelnemingen.

Waarop toepasbaar

 • op alle soorten cijfers;
 • diverse mogelijkheden qua uitvoer (dashboards / rapportage).

Aandachtspunten

 • wanneer het vennootschappelijk niet klopt gaat het geconsolideerd ook niet sluiten;
 • juiste koppelingen;
 • salderen van posten;
 • maak per deelneming een eliminatie groep aan, dit zodat je overzicht behoudt;
 • te maken eliminatieposten dienen altijd op een zo diep mogelijk niveau te worden aangemaakt, wanneer dit niet gebeurt kan dit leiden tot rare uitkomsten;
 • qua actuele cijfers heeft het sterk de voorkeur dat de rekening gegevens worden opgeslagen, daar dit extra inzicht kan geven hoe een post is opgebouwd c.q. welk rekening nummer waaraan gekoppeld is;
 • structuur van de consolidatie, zijn er sub consolidaties noodzakelijk / gewenst of mag het 1 grote consolidatie zijn;
 • opzet mappenstructuur in Windows, het heeft de voorkeur dat het consolidatiebestand, de te consolideren bestanden en het model in dezelfde map staan. Wanneer dit niet zo is dan worden er absolute pad namen gehanteerd. Wanneer de paden wijzigen gaat de consolidatie ook niet meer goed;
 • bij het gebruik van deelnemingen en de resultaat deelnemingen zorg ervoor dat de resultaat deelneming (exploitatie) over diverse rekeningen verloopt in plaats van over maar 1 rekening;
 • wanneer er vennootschappelijk journaalposten zijn gemaakt gaat de waarde inclusief de gemaakte journaalposten door naar de consolidatie;
 • gebruik altijd de Holding als leidend bestand, dochters kunnen eventueel partieel of integraal met een aandeel derden worden geconsolideerd. Dit kun je niet instellen bij het leidend bestand. Wanneer je dit later zou willen aanpassen omdat er een verkeerd leidend bestand is gekozen, dan dienen ook alle eliminatie posten nagelopen en aangepast te worden.
   

Regels met betrekking tot consolideren

 1. Er dient een leidend bestand gekozen te worden in de consolidatie.
  Dit leidend bestand dient altijd een .vp te zijn.
 2. Vanuit het leidend bestand worden de stamgegevens en de periode indeling opgehaald.
 3. Het periode type dient in alle bestanden gelijk te zijn. Het is niet mogelijk om een 13 perioden bestand te consolideren met een 12 maanden bestand.
 4. Gezien punt 2 adviseren we om altijd een modelbestand te gebruiken bij de inrichting.
  De reden daarvoor is dat in de consolidatie alle rijen worden opgeteld. Wanneer een te consolideren bestand een andere indeling qua stamgegevens heeft dan het leidend bestand dan gaat het fout. (zie verder hieronder qua uitwerking)

Uitwerking gebruik van een model

Het modelbestand is een zogeheten .def bestand en heeft als handelsnaam “Model administratie”.

In de andere .vp bestanden kun je via “Bestand – Model koppeling”


de link maken naar het modelbestand.

 


Via de knop “Bewerken” kun je het gemaakte modelbestand selecteren.Kies voor selecteren.


Kies nooit voor de standaard Visionplanner modellen. Bij een update van Visionplanner worden namelijk deze modellen aangepast, dus ook de klant specifieke omschrijvingen.Wanneer je een modelbestand hebt gemaakt, maar dit hebt opgeslagen als een .vp in plaats van een .def bestand, dien je bij "Visionplanner modellen(*.def)" deze om te zetten naar alle bestanden.Na het kiezen van het juiste modelbestand dien je op te geven welke gegevens je vanuit het model wilt gebruiken.


Voor wat betreft de consolidatie is het dus van belang dat alle stamgegevens overal hetzelfde zijn.

Nu worden altijd de stamgegevens opgehaald uit het model.
Wanneer alle te consolideren entiteiten zijn gekoppeld aan hetzelfde model, heeft ieder bestand dan dus ook dezelfde indeling.

 

Hoe de consolidatie op te zetten

Algemene informatie

Let op de handelsnaam, in de consolidatie kunt u de naam van de Holding gebruiken, deze naam dient exact hetzelfde te zijn als in het vennootschappelijke bestand.

Het bestandstype voor een consolidatie in Visionplanner is een .vpc bestand.

Er zijn diverse type consolidaties mogelijk.

Optie 1

 

Uitwerking optie 1

Deze opzet bestaat uit:
- 6 enkelvoudige bestanden (6x .vp bestand);
- 3 geconsolideerde bestanden (3x .vpc bestand).

TOP HOLDING.VPC bestaat uit:
1. Top holding.vp (als leidend bestand);
2. SUB HOLDING A.VPC;
3. SUB HOLDING B.VPC.

SUB HOLDING A.VPC bestaat uit:
1. Sub Holding A.vp (als leidend bestand);
2. Werk maatschap A1.vp;
3. Werk maatschap A2.vp.

SUB HOLDING B.VPC bestaat uit:
1. Sub Holding B.vp (als leidend bestand);
2. Werk maatschap B1.vp.

 

Eliminaties dienen per .vpc gemaakt te worden en altijd zo diep mogelijk.

Voorbeeld eliminaties in SUB HOLDING B.VPC:
Eliminatie deelneming Werk maatschap B1;
Eliminatie rekening courant tussen Sub Holding B.vp <-> Werk maatschap B1.vp;
Eliminatie vordering – schuld (deelneming) tussen Sub Holding B.vp <-> Werk maatschap B1.vp.

 

Voorbeeld voor de eliminatie.

 

Druk op maand in welke je de journaalpost wilt maken.

 

Voeg een regel toe.
Druk op invoer.

 

Verklaring regel 1:
Vanuit de balans - financiële vaste activa – deelnemingen in groepsmaatschappijen- welke Sub Holding B  heeft te weten Werk maatschap B1
Verklaring regel 2:
Vanuit balans – eigen vermogen – gestort en opgevraagd kapitaal van Werk maatschap B1
Verklaring regel 3:
Vanuit balans – eigen vermogen – overige reserves van Werk maatschap B1
Verklaring regel 4:
Vanuit exploitatie – resultaat deelnemingen - Sub Holding B  - deelneming in groepsmaatschappijen – Werk maatschap B1

Sub Holding B en Werk maatschap B1 zijn de .vp bestanden.


Verklaring regel 1:
Vanuit de balans - financiële vaste activa – vorderingen op groepsmaatschappijen- welke Sub Holding B  heeft te weten Werk maatschap B1
Verklaring regel 2:
Vanuit de balans - financiële vaste activa – vorderingen op groepsmaatschappijen- welke Werk maatschap B1 heeft te weten Sub Holding B
Verklaring regel 3:
Vanuit balans – langlopende schulden – schulden aan groepsmaatschappijen- welke  Sub Holding B    heeft aan Werk maatschap B1
Verklaring regel 4:
Vanuit balans – langlopende schulden – schulden aan groepsmaatschappijen- welke  Werk maatschap B1 heeft aan Sub Holding B

Sub Holding B en Werk maatschap B1 zijn de .vp bestanden.

 

Verklaring regel 1:
Vanuit de balans – kortlopende vorderingen en overlopende activa – te vorderen op groepsmaatschappijen - welke Sub Holding B  heeft te weten Werk maatschap B1
Verklaring regel 2:
Vanuit de balans - kortlopende vorderingen en overlopende activa – te vorderen op groepsmaatschappijen - welke Werk maatschap B1 heeft te weten Sub Holding B
Verklaring regel 3:
Vanuit balans – kortlopende schulden en overlopende passiva – te betalen aan groepsmaatschappijen- welke  Sub Holding B heeft aan Werk maatschap B1
Verklaring regel 4:
Vanuit balans – kortlopende schulden en overlopende passiva – te betalen aan groepsmaatschappijen- welke  Werk maatschap B1 heeft aan Sub Holding B

Sub Holding B en Werk maatschap B1 zijn de .vp bestanden.

Dezelfde stappen zullen dan ook voor de volgende consolidaties gedaan dienen te worden!

 

Optie 2


Een platte consolidatie.

HOLDING1.VPC bestaat uit:
1. Holding 1.vp (als leidend bestand);
2. Wm 1.vp;
3. Wm 2.vp.

Eliminaties

Uitwerking Eliminatie Wm1

Uitwerking Eliminatie Wm2

Uitwerking Eliminatie langlopende vorderingen /schulden deelnemingen

Uitwerking Eliminatie rekening couranten deelnemingen

Uitwerking Eliminatie management fee

Wat van belang is, is dat bij een platte consolidatie je kunt werken met specificaties, dat gaat in een sub consolidatie niet daar er dan ook andere verhoudingen naar bovenliggende entiteiten geëlimineerd worden.

Op de portal is een controle rapport aanwezig voor de consolidatie. Klik hier om het rapport te downloaden. Dit rapport bevat een summiere geconsolideerde balans, geconsolideerde winst- en verliesrekening, controle items voor deelnemingen, langlopende vorderingen/schulden deelnemingen, rekening courant verhoudingen deelnemingen en een overzicht van de gemaakte eliminaties.

Dit rapport gaat uit van drie .vp bestanden en 300 eliminatie groepen.