Consolidatie maken met meerdere Visionplanner bestanden.

Indien u over de module consolidatie beschikt is het mogelijk om Visionplanner bestanden te consolideren.

Voorwaarde om te kunnen consolideren is dat de stamgegevens in alle bestanden, die worden geconsolideerd, gelijk zijn aan elkaar. Dit kunt u het beste bewerkstelligen door gebruik te maken van een model koppeling. Meer informatie over het gebruik van een model koppeling kunt u vinden op Model koppeling.

Wanneer alle bestanden, die geconsolideerd moeten worden, gereed zijn, dient u de onderstaande stappen te volgen om de consolidatie te maken.

Stap 1

Als eerste dient u een bestand aan te maken waaraan de Visionplanner bestanden kunnen worden gekoppeld om een consolidatie te maken. Kies hiervoor het menu Bestand | Nieuw | Consolidatie. Wilt u de jaarrekeningen consolideren kies dan voor Geconsolideerde jaarrekening

Nadat het sjabloon voor het geconsolideerde bestand is gekozen dient u het bestand op te slaan op een logische locatie.

De consolidatie bestanden hebben een andere extentie namelijk *.vpc dit staat voor VisionPlannerConsolidatie.

Stap 2

Met een consolidatie bestand dat is gemaakt kunnen nu de onderliggende bestanden aan de consolidatie worden gekoppeld om tot een consolidatie te komen. De onderliggende (consolidatie)bestanden kunnen worden toegevoegd in het scherm Algemeen | Consolidatienbestanden.

Boven in het scherm kiest u het Leidend bestand via de knop

en met de knop Toevoegen kunnen de onderliggende bestanden één voor één worden toegevoegd. Het verschil tussen het leidend bestand en de onderliggende bestanden is dat bij het leidend bestand het bestand van de moedermaatschappij dient te worden gekozen.

Stap 3

Nadat het leidend bestand is gekozen, voegt u de bestanden voor consolidatie toe met behulp van de knop Toevoegen. Dit kunnen zowel normale Visionplanner bestanden (*.vp) zijn als consolidatie bestanden (*.vpc).

Nadat er een nieuwe regel is toegevoegd kan het bestand worden geselecteerd met de knop achter de regel:

en daarna met de zelfde knop

de eigenschappen worden geselecteerd.

Eigenschappen

Via Eigenschappen kan per periode een procentueel deel ingevuld worden als er sprake is van een Partieel geconsolideerd bestand. De percentages kunnen in een apart overzicht naar boven worden gehaald.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Definitie

Integraal (100% consolidatie)

met aandeel derden

Bij Integraal met aandeel derden zal het bestand voor 100% worden geconsolideerd maar er dient wel een eigendomspercentage per periode ingevuld te worden. In het eigen vermogen zal automatisch een waarde berekend worden voor het minderheidsbelang van derden.

Indien u voor deze optie heeft gekozen zal in de exploitatie onder resultaat na belasting het Resultaat van minderheidsbelang worden gevuld net als Resultaat na belasting en minderheidsbelang.

LET OP! Zorg dat u in alle onderliggende bestanden de post Minderheidsbelang aan heeft staan (actief) bij de stamgegevens.

Consolideer de vrije invoer

Mocht u er voor kiezen om de vrije invoer (de niet financiële cijfers) mee te nemen door het vinkje aan te zetten dan zullen de vrije invoer cijfers uit de onderliggende bestanden worden overgenomen. Mocht u het vinkje niet gebruiken dan kan er bij het scherm Actuele cijfers | Bewerken vrije invoer cijfers ingevuld worden.

Valuta

Indien er in een onderliggend bestand een koers is ingevuld dan zullen de waarden omgerekend worden in het consolidatie bestand naar de valuta van het leidend bestand.