Diverse controle-rapporten

Hieronder kunt u een aantal te downloaden rapporten vinden welke gebruikt kunnen worden voor controle-doeleinden.

Let op! Deze rapporten gaan uit van de standaard indelingen. Mocht u aanpassingen hebben gemaakt in uw stamgegevens dan dient u de rapporten zelf aan te passen.

Om het rapport te kunnen gebruiken zorgt u er eerst voor dat het bestand, waarin het rapport opgenomen moet worden, in Visionplanner is geopend. Vervolgens kunt u het rapport downloaden door op het woordje Download voor de naam van het rapport te klikken en hierna voor Uitvoeren te kiezen. In sommige gevallen dient u het bestand eerst op te slaan voordat u het kunt uitvoeren.

Ook is het mogelijk dat Windows niet weet met welk programma dit bestand geopend moet worden. U krijgt dan onderstaande melding te zien.

Wanneer u deze melding krijgt, klikt u op Meer apps. U krijgt nu een lijstje te zien met een aantal programma's die op uw computer staan.

Staat Visionplanner hier ook bij, dan klikt u hierop. Komt Visionplanner niet in het lijstje voor dan klikt u op Een andere app zoeken op deze pc. U komt dan in de verkenner terecht en u gaat vervolgens naar de map waarin Visionplanner staat geïnstalleerd. In deze map klikt u dubbel op het bestand Visionplanner.exe.

Wanneer het bestand is uitgevoerd krijgt u de vraag of u het rapport wilt kopiëren in het huidige bestand.

Wanneer u voor Ja kiest zal het rapport onder de reeds bestaande rapporten worden toegevoegd.

Geconsolideerde brugstaat

Dit rapport bevat een brugstaat voor de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Download geconsolideerde brugstaat.

Controle rapport voor consolidatie

Dit rapport bevat een summiere geconsolideerde balans, geconsolideerde winst-en-verliesrekening, controle items voor deelnemingen, langlopende vorderingen/schulden deelnemingen, rekening courant verhoudingen deelnemingen en een overzicht van de gemaakte eliminaties.

Dit rapport gaat uit van drie .vp bestanden en 300 eliminatie groepen.

Download controle rapport.

Journaalposten overzicht

Dit rapport geeft in een enkelvoudig of een geconsolideerd bestand een overzicht van de gemaakte journaalposten.

Download journaalpost overzicht.