1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Actuele cijfers inlezen vanuit uw boekhouding (Importeren)

Een exportbestand uit uw administratie openen voor import in Visionplanner

In het scherm Actuele cijfers | Importeren is het mogelijk om meerdere importbestanden te selecteren uit verschillende typen administratiepakketten. U kunt de knop “Toevoegen”  gebruiken, om voor diverse typen een import te maken.

Door op  te klikken, kunnen de instellingen voor de te importeren administratie bepaald worden (Figuur 49 Instellingen van een te importeren administratie).

Figuur 49 Instellingen van een te importeren administratie

Bij het keuzemenu Type administratie selecteert u de administratie, die de cijfers die u wilt importeren bevat. Mocht u meer informatie willen hebben over de Type  administratie.Klik dan op de informatie knop  . Hiermee opent uw standaard internetbrowser deinformatie pagina van de Type administratie geselecteerd.

Vervolgens dient u bij Administratie op het gele mapje  erachter te klikken, om de locatie van het bestand te selecteren. Mocht u een databasekoppeling hebben, dan zullen hier de verbindingsinstellingen van de database ingevuld moeten worden. Raadpleeg uw systeembeheerder voor deze instellingen.

Wanneer u gebruik maakt van een voor gedefinieerd bestandstype (dit ziet u doordat de kolomtitels vast staan), dan kunt u verder naar Periode selecteren.

Hebt u ongedefinieerde administratie gekozen (bijvoorbeeld een “Excel via com –bestand”), dan zult u ook het tabblad moeten selecteren waar de gegevens staan (Figuur 50 Selecteren van het tabblad waar de gegevens voor import staan).

Figuur 50 Selecteren van het tabblad waar de gegevens voor import staan