1. Visionplanner Offline
  2. Veel gestelde vragen
  3. Importeren, actuele cijfers inlezen, actualiseren van de cijfers

Er zijn geen rekeningen om te koppelen in de geselecteerde perioden

Geen rekeningen om koppelen

Als u de melding krijgt dat er geen rekeningen in de perioden zijn om te koppelen betekend dit dat de database vanwaar de cijfers worden opgevraagd leeg is. Als dit zo is dan geeft Visionplanner deze foutmelding:

Mocht u er zeker van zijn dat er wel cijfers in uw bestand staan, heeft u waarschijnlijk de periode nog niet allemaal gekoppeld vanuit uw administratie met Visionplanner. Koppel dan eerst de periodes vanuit uw administratie aan die van Visionplanner zie ook: Het importeren is afgebroken omdat er geen periode zijn om te importeren