1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Actuele cijfers inlezen vanuit uw boekhouding (Importeren)

Extra import bestand opties - actuele cijfers koppelen

Als alle instellingen en koppelingen goed zijn gezet, heeft u nog beschikking over een aantal extra opties voor het koppelbestand. Deze vindt u onder de wizard

knop onder in het scherm (Figuur 49 Instellingen van een te importeren administratie).

Figuur 49 Instellingen van een te importeren administratie

Als u op de wizard klikt, krijgt u een aantal opties: Beschrijving, Omgekeerde periodevolgorde en Informatie (voor uitleg, zie hieronder).

Beschrijving

Met deze optie kunt u een extra beschrijving geven voor de importregel, zoals die in het scherm Actuele cijfers | Importeren wordt getoond (Figuur 62 Import koppelbestand met een extra beschrijving).

Figuur 62 Import koppelbestand met een extra beschrijving

Omgekeerde periodevolgorde

Met deze optie hebt u de keuze om de periode omgekeerd te tonen: Bij Periode zal dan de laatste periode als eerste worden getoond.