Extrapoleren van actuele cijfers t.b.v. de prognose

Hier kunt u de actuele cijfers extrapoleren, zodat de planning op basis van de historie al gevuld wordt. U kunt zowel de Beginbalans vullen, als de Exploitatiebegroting en de Vrije invoer posten. Dit kunt u in onderstaand scherm (Figuur 76 Prognose cijfers d.m.v. extrapolatie van de actuele cijfers) aangeven door middel van een vinkje.

Figuur 76 Prognose cijfers d.m.v. extrapolatie van de actuele cijfers

Door de keuzemenu’s wel/niet aan te vinken, kunt u een selectie maken welke onderdelen u geëxtrapoleerd wilt hebben. Indien er een blauwe vink staat, betekent dit dat alle onderliggende posten ook geëxtrapoleerd zullen worden. Indien er een grijze vink staat, betekent dit dat er een of meerdere onderliggende posten niet geëxtrapoleerd zullen worden. 

 

Balans

Door op Balans dubbel te klikken, kunt u de periode instellen ten opzichte waarvan er geëxtrapoleerd moet worden. 

De afloop van de waarden (zoals ontvangst van debiteuren en betaling van crediteuren) wordt automatisch overschreven. Indien deze al eerder is ingevuld en u wenst deze te behouden, dan kunt u “het vinkje uitzetten” (Figuur 77 Extrapoleren balanscijfers).

 

Figuur 77 Extrapoleren balanscijfers


Indien de Beginbalans wordt geëxtrapoleerd, zal dit vrijwel altijd ten opzichte van de laatste historische periode zijn.

 

Exploitatie

Indien u met de rechtermuisknop op Exploitatie klikt en vervolgens op Bewerken (of een onderdeel ervan, indien u niet kiest om te extrapoleren op  hoofdniveau) zal het onderstaande scherm (Figuur 78 Extrapoleren van exploitatie cijfers) verschijnen. In het scherm kunt u de instellingen bepalen voor extrapolatie.

 

Figuur 78 Extrapoleren van exploitatie cijfers

Periode

U kunt de periode instellen ten opzichte waarvan er geëxtrapoleerd moet worden. Bij het extrapoleren van de exploitatie zal het (vaker dan bij de Beginbalans) voorkomen dat de extrapolatie niet ten opzichte van de laatste historische periode zal worden uitgevoerd, maar ten opzichte van een andere langere periode. Dit,  omdat deze langere periode bijvoorbeeld representatiever is voor de planning.

Cumulatief

Vervolgens kunt aangeven of de waarden uit deze periode cumulatief of enkelvoudig beschouwd moeten worden. Ook kunt u de cijfers met 1 jaar seizoensinvloed extrapoleren. Indien u bijvoorbeeld slechts beschikt over de cumulatieve cijfers van september, dan hoeft u alleen september te importeren en kunt u vervolgens bij het extrapoleren “cumulatief” instellen. De waarde uit september wordt dan gedeeld door 9 en geëxtrapoleerd.

Indien u bij Periode heeft gekozen voor een jaar, dan zal de optie “enkelvoudig of cumulatief” niet relevant zijn en dus wegvallen.

Afronden

U kunt hier aangeven of de geëxtrapoleerde waarden afgerond moeten worden op bijvoorbeeld hele euro's of duizendtallen. De afronding is dan per regel per maand.

Wijze van extrapoleren

Tot slot kunt u de wijze van extrapoleren nog selecteren. U kunt hier kiezen voor Trend of voor Vrije percentages ten opzichte van de gekozen periode (zie uitleg hieronder).

Vrije percentages:
Bij Vrije percentages kunt u voor elk prognosejaar een mutatiepercentage invullen. Het mutatiepercentage geldt steeds voor het voorafgaande jaar.

Voorbeeld: Als er in de historische cijfers huurkosten zijn ingevuld van 100.000 en een procentuele stijging van 5 % voor jaar 1 en 2 % voor jaar 2, dan zal de prognose voor het eerste jaar 100.000 * 1,05 = 105.000 bedragen en voor het tweede jaar 105.000 * 1,02 = 107.100.

Indien er voor het hoogste niveau een percentage wordt ingevuld, dan geldt dit percentage ook voor alle onderliggende posten, tenzij er voor een specifieke post iets anders is ingevuld. Zo kunt u per rubriek of per groep de procentuele mutatie invullen.


Trend:
Bij Trend hoeven geen mutatiepercentages te worden ingevuld, omdat deze automatisch worden berekend vanuit de historische cijfers. Bij Trend dienen wel wegingsfactoren te worden ingevuld, zodat u het ene jaar zwaarder kunt laten meetellen dan een ander jaar. De berekende mutatiepercentages worden vermenigvuldigd met deze wegingsfactoren en vervolgens samengevoegd voor alle historische jaren.

Voorbeeld:  Voor bepaling van de rekenfactor moeten de totale wegingsfactoren op 100 % gesteld worden (bijvoorbeeld:  1 / (1+1+3) = 20% voor jaar 1, 20% voor jaar 2 en 60% voor jaar 3)Indien er voor het hoogste niveau een percentage wordt ingevuld, dan geldt dit percentage ook voor alle onderliggende posten, tenzij er voor een specifieke post iets anders is ingevuld. Zo kunt u per rubriek of per groep de procentuele mutatie invullen 

 

Als dan het oudste jaar vervalt, krijg u (1 / (1+3) = 25% en 3 / (1+3) =75%

(Zie ook: Trend berekening voorbeeld)


LET OP: Bij extrapolatie zullen alle waarden die al ingevuld waren, worden overschreven.
 

 

Vrije invoer

Bij het extrapoleren van de vrije invoer zijn dezelfde opties mogelijk als bij de Exploitatie.