Functie toetsen, sneltoetsen en algemeen toetsengebruik in Visionplanner

Toetsengebruik

Nadat u een bestand gekozen/aangemaakt heeft (Visionplanner begeleidt u hierin verder), kunt u een “Help” opvragen van het huidige scherm waar u staat. Druk hierbij op de F1-functietoets of klik met de muis op het vraagteken boven in de werkbalk van Visionplanner.

De werkbalk is niet via het toetsenbord bereikbaar, maar de knoppenfuncties zijn wel uitvoerbaar via het menu. Bijvoorbeeld: Bestand openen: kies Bestand (ALT-B) en ga met de pijltjes op uw toetsenbord naar Openen....


Verder willen wij uw aandacht vestigen op de zogenaamde 'Balloon-help' :

d e gele vlakjes met een korte beschrijving wanneer u met de muis over een bepaald onderwerp beweegt.

Invoeren en springen naar volgende velden/keuzes:

Het is mogelijk om, indien u dit wenst, te werken via het toetsenbord in plaats van met de muis. U kunt op eenvoudige wijze met de Tabtoets verspringen van invoerveld naar invoerveld of keuzeknoppen. Indien u terug wenst te springen, houdt dan de SHIFT-toets ingedrukt en druk nogmaals op de Tabtoets.

Overzicht toetsengebruik invoerschermen

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Optie:

Toets (-combinatie):

Help

F1

Aandachtspunten

F2

Toets activeren menu

ALT + de onderstreepte letter in het Menu

Volgend invoerveld

TAB

Inspringen

CTRL + TAB

Vorig invoerveld

SHIFT + TAB

Verder

F4

Terug

F3

Verversen van het scherm

F5

Financieel overzicht openen

F6

Dashboard openen

F7

Laatst bewerkte rapport openen

F8

Doorrekenen van de formules

F9

Object invoegen

F10

Dashboard in volledig scherm tonen (afsluiten)

F11 (Esc)

Knippen

SHIFT + Delete

Kopiëren

CTRL + Insert

Plakken

SHIFT + Insert

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Cursor op het te bewerken veld:

'Scrollen' bij keuzen

Pijltjes

Aankruisen keuzevak

Spatiebalk

Aanklikken knop

Spatiebalk of Enter

Datumvelden:

Leeg datumveld vullen met startdatum

SHIFT + >

Leeg datumveld met laatste datum prognoseperiode

SHIFT + <

Datum 1 dag ophogen

SHIFT + >

Datum 1 dag verlagen

SHIFT + <

En natuurlijk is ook alles met de muis te besturen.

Overzicht toetsengebruik bij menuoptie Rapportage (Afdrukvoorbeeld):

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Optie:

Toets(combinatie):

Kleine stapjes verschuiven

Pijltjes

Naar bovenzijde pagina

Home

Naar onderzijde pagina

End

Grotere stappen omhoog + vorige pagina

Page Up

Grotere stappen omlaag + volgende pagina

Page Down

Vorige pagina

CTRL + Page Up

Volgende pagina

CTRL + Page Down

Volledig scherm tonen

Binnen Visionplanner is het mogelijk om bestanden in het volledige scherm te tonen bij het dashboard. Dit kan natuurlijk met F11, maar ook direct naar een willekeurig dashboard scherm met het openen van het Visionplanner bestand. Ga hiervoor naar de tree in Schermen en klik op het betreffende scherm met de rechter muisknop en kies voor de optie Starten op volledig scherm (Figuur 16 Dashboardscherm starten op volledig scherm optie).

Figuur 16 Dashboardscherm starten op volledig scherm optie

Als u voor de optie Starten op volledig scherm heeft gekozen, opent u het bestand door er op te klikken of door het bestand te slepen: met de linkermuisknop er op klikken, linkermuisknop vasthouden en slepen naar het Visionplanner-programma. Als u via Visionplanner kiest om het bestand te openen (bijvoorbeeld via Bestand | Openen), dan zal het bestand niet op volledig scherm worden getoond.

Wilt u uit het volledig scherm, dan kunt u altijd gebruik maken van de functie toets F11.

Let op dit werkt alleen in de dashboardschermen!