Groepen in de rapportage

Waarom deze tips?

Makkelijke manier om snel rapporten te bouwen, waarbij je, als er een basisrapport is, enkel een instelling hoeft aan te passen.

Waarop toepasbaar:

 • rapportages;
 • entiteiten;
 • kostengroepen;
 • kostenplaatsen;
 • omzet dimensies;
 • periodes;
 • in enkelvoudige bestanden(.vp);
 • in geconsolideerde bestanden(.vpc).

Aandachtspunten:

 • Wanneer er “hard” in een kolom reeds een selectie is gemaakt, dan is deze leidend.
 • Pas op met cel eigenschappen, wanneer er “hard” in een cel reeds een selectie is gemaakt, dan is deze leidend.
 • De optie groepen is niet beschikbaar in de dashboards.
 • De groepen welke we hier behandelen is een andere insteek dan groepen in de balans of winst- en verliesrekening aanmaken.

Hoe groepen op te zetten?

Wanneer dit de basis opstelling is, dan dient dit als leidraad.

Aanmaken groepen

Om te kunnen werken met groepen dien je ook een groep aan te maken.

Dit kun je doen door met de rechtermuis te klikken.

Kies voor “Toevoegen”.Kies voor “Groep”.In de eigenschappen van de groep kun je een aantal instellingen doen.

Maak eerst de instellingen voor de groep compleet.

Titel

Bij titel let op de “Weergeven in inhoudsopgave” en “Paginanummer” wel of niet opnemen in de inhoudsopgave.

Waarden

Selecteer "Alle kostenplaatsen".

Pagina

Ga vervolgens terug naar het tabblad "Titel".

Klik achter de tekst (in dit geval "Exploitatie") en klik met de rechtermuisknop of druk op F10.Kies voor "Nieuw veld".

Ga naar “Uitvoergegevens”.

Vervolgens naar "Kostenplaats".

Kies hier voor standaard. Kies niet voor een “harde” kostenplaats anders werkt de toepassing van de groep niet.


Aan de hand van de kleur kun je zien dat dit een dynamisch veld is.

Verslepen van de groep

Sleep de groep naar boven zodat “exploitatie” een onderdeel wordt van de groep.

Pas “Exploitatie” aan.

Dubbel klik “Exploitatie – bedragen x € 1,-“

Met de rechtermuisknop of F10 en kies voor “Nieuw veld”.

Selecteer onder "Uitvoergegevens" en "Kostenplaats" de optie "

Standaard".

Dit is nu de basis geworden.

Wanneer je voor een andere kostenplaats hetzelfde overzicht wilt hebben dan dien je de basis indeling te dupliceren.

Ga op de tweede regel staan. Gebruik je rechtermuisknop en ga naar "Eigenschappen".
Ga naar “Waarden”.

Pas de waarde aan naar de gewenste kostenplaats.

Ditzelfde kun je doen voor kostengroepen, entiteiten binnen een consolidatie, omzet dimensies etc.