1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Actuele cijfers inlezen vanuit uw boekhouding (Importeren)

Import opties

Wanneer u in het “Importeren-scherm” bent, staat er onder “Verwijzingen” een extra mogelijkheid: Import opties (zie hieronder: Figuur 64 Import opties in het verwijzingen scherm van importeren). Hier kunnen een aantal specifieke opties voor het importeren worden gekozen

Figuur 64 Import opties in het verwijzingen scherm van importeren

Door te klikken op Import opties, opent zich onderstaand scherm van de import opties (Figuur 65 Import opties scherm):

Figuur 65 Import opties scherm

De optie Balansverschil corrigeren in resultaat boekjaar is beschikbaar omdat sommige exportbestanden uit de administratiesoftware het resultaat uit het lopend boekjaar niet exporteren. Door het gemis van het resultaat, zal de Balans dan uit evenwicht zijn. Door deze optie te activeren, zorgt Visionplanner ervoor dat het verschil wordt verwerkt als Resultaat lopend boekjaar. Met deze optie zal uw Balans dus weer in evenwicht zijn.

Met de optie Resultaat verplaatsen naar reserve kunt u ervoor kiezen om het onderverdeeld resultaat van het voorgaande boekjaar te verplaatsen naar de Algemene reserve (als er sprake is van een Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap). Bij een natuurlijk persoon zal het resultaat worden verplaatst naar het Startkapitaal.

Mocht er in de Import een verschil zijn tussen het Onverdeeld resultaat op de Balans en het Resultaat na belasting op de Exploitatie, dan kan deze gecorrigeerd worden in de Algemene kosten. Hiervoor is de optie Verschil resultaat boekjaar corrigeren, waardoor de twee bedragen altijd zullen aansluiten.

Toegerekende overhead verwerken is van toepassing als u gebruik maakt van kostenplaatsen in combinatie met procentuele toerekening van de overhead naar de andere kostenplaatsen. Met deze optie is het mogelijk om verdeling direct over te zetten naar de kostenplaats. Mocht u de volgende keer een andere procentuele verdeling gebruiken dan blijven uw vorige waarden in tact. Zie ook Verdeling van de overhead kosten naar kostenplaats overzetten.

Met de optie Afronden kan de import eerst worden afgerond, alvorens te worden opgeslagen. De afronding kunt u per periode ingeven. Kiest u geen selectie achter Afronden en laat u deze op Standaard staan, dan zal de afronding plaatsvinden zoals ingegeven bij de Periode indeling.

Met de Decimalen kunt u bepalen met hoeveel cijfers achter de komma het getal binnen Visionplanner dient te worden opgeslagen.

Het is mogelijk om de grootboekrekeningen en de bijbehorende omschrijvingen van de rubriek uit uw boekhouding in het Visionplanner bestand op te slaan. Deze worden dan als specificatie getoond van de post waar u deze rubriek aan heeft gekoppeld. Hiervoor dient de optie Rekeninggegevens opslaan te worden gebruikt. Lees hier meer over Brugstaat presenteren voor enkelvoudig als geconsolideerde bestanden.