Invoermethode 10

Invoermethode 10 is van toepassing op de rubriek debiteurensaldo. In de BeginBalans kan de debiteurenstand worden ingevuld (Figuur 105 Beginstand voor Debiteurensaldo op de BeginBalans).

Figuur 105 Beginstand voor Debiteurensaldo op de BeginBalans

Het debiteurensaldo bestaat uit een werkelijk saldo waarop een voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering wordt gebracht. Debiteuren waarvan wordt verwacht dat die niet aan de betaling zullen voldoen, mogen niet in het debiteurensaldo worden opgenomen. Vervolgens kan de verwachte ontvangst van de debiteuren worden ingevuld onder de afloop.

Invoer bij investeringen

Bij de investeringen kan bij Debiteuren het percentage opgenomen worden voor het aantaldebiteuren dat niet aan de betalingsverplichting voldoet. Daartoe selecteert u de Specificatie van Debiteuren en in die specificatie kiest u voor Procent van de omzet (Figuur 106 Percentage bepalen van Dubieuze debiteuren als percentage van de omzet).

Figuur 106 Percentage bepalen van Dubieuze debiteuren als percentage van de omzet

Het ingevulde percentage niet-betalende debiteuren, wordt als kosten dubieuze debiteuren verantwoord in het exploitatie-overzicht en in mindering gebracht op het debiteurensaldo.

Ook is het mogelijk om een toelichting

aan de rubriek toe te voegen. Deze toelichting kunt u dan oproepen in de output van een rapportage of in het dashboard.