Invoermethode 11

Indien er vorderingen worden overgedragen aan een factormaatschappij, dan kan dit bij Prognose | Investeringen | Activa | Kortlopende vorderingen worden aangegeven.

Figuur 107 Vorderingen op de factormaatschappij

In bovenstaand scherm geeft u aan welk deel de factormaatschappij van uw vorderingen op debiteuren overneemt. Tevens dient het percentage van de totale omzet ingevuld te worden dat als kosten in rekening wordt gebracht door de factormaatschappij.

LET OP: Deze overdracht aan een factormaatschappij houdt in dat er een verschuiving plaatsvindt van de debiteurenstand naar de vordering op de factormaatschappij. Indien er sprake is van een financiering vanuit een factormaatschappij (met als dekking de debiteurenstand of voorraad), dan kan dit bij de financieringen worden ingevuld.

Tot slot is een toelichting aan de rubriek toe te voegen met de knop

, net als bij de overige invoermethoden. Deze toelichting kan vervolgens in de output van het rapport of in het dashboard getoond worden.