Invoermethode 12

Voor de posten die vallen onder Invoermethode 12 bij kortlopende vorderingen of vreemd vermogen kort op de BeginBalans, kan de afloop worden ingevuld (Figuur 108 Invoermethode 12 afloop bepalen).

 

Figuur 108 Invoermethode 12 afloop bepalen

Overlopende activa bevatten veelal vooruit gefactureerde kosten: De reeds ontvangen facturen zijn dan al ingeboekt, maar de kosten moeten nog vallen.

Een bekend voorbeeld hiervan zijn de huurkosten: Vaak wordt de huur van bijvoorbeeld januari  dit jaar, al in december vorig jaar gefactureerd.

Voor de omzet geldt juist dat de omzet wel is gemaakt maar nog niet is gefactureerd.

Onder “overlopende passiva” vallen de posten waarvan er op dat moment wel kosten zijn gemaakt, maar nog geen factuur van is ontvangen. Bekend voorbeeld zijn de Accountkosten die betrekking hebben op het vorige boekjaar, maar waarvan de uitvoering van de factuur meestal pas in het opvolgende boekjaar gebeurt. 

 

Een andere veel voorkomende post zijn de telefoonkosten die gemaakt zijn in een bepaalde periode. Deze kosten zullen pas in een volgende periode naar de klant worden gefactureerd. Voor omzet geldt dat er al een factuur aan een klant is verstuurd, maar waarvan de omzet nog moet vallen. Dit zal veel voorkomen bij organisaties die een vooruitbetaling wensen van hun afnemers.


Invoer 

Via de knop 'Toevoegen' wordt een rij toegevoegd waarin de specifieke exploitatiepost gekozen kan worden waarin de afloop van de overlopende posten verantwoord wordt. Bij het kopje Boekwaarde dient het totale bedrag van de betreffende overlopende post te worden ingevuld. Vervolgens dient bij maanden / 4-wekelijkse perioden / weken het bedrag van de afloop te worden ingevuld. Op deze manier wordt aldus aangegeven wanneer welke kosten vallen bij overlopende activa, en wanneer de facturen verwacht worden bij overlopende passiva. De kolom Rest. Afloop is een hulpkolom, die het resterende afloopbedrag weergeeft. Deze wordt berekend uit de boekwaarde minus de (ingevulde) afloop.