Invoermethode 14

De invoer van de afloop van de pensioenvoorzieningen verloopt via een standaard afloopscherm. De dotaties kunnen worden aangegeven bij de Exploitatie onder “personeelskosten”. De afloop van de latente belastingvoorziening gaat via de post Vennootschapsbelasting uit de Exploitatie.

Voor de overige voorzieningen kan er geen afloop worden ingevuld op de BeginBalans. De afloop wordt gevuld vanuit Schermen | Prognoses | Investeringen.

Invoer bij financieringen

Via de Stamgegevens kunnen verschillende mutaties worden aangemaakt. Hier kan gekozen worden of de mutatie een toevoeging aan de voorziening is (dotatie), of juist een afname van de voorziening (onttrekking) (Figuur 110 invoer van Voorziening reorganisatie bij prognoses in financieringen).

 

Figuur 110 invoer van Voorziening reorganisatie bij prognoses in financieringen

De dotaties kunnen op verschillende manieren ingevuld worden:

  • Als eerste kan er gekozen worden om een percentage van de bruto-omzet (zonder korting) te doteren aan een voorziening.
  • Daarnaast kan er gekozen worden om een vast bedrag per periode te doteren
  • Indien er een ander dotatieverloop verwacht wordt, kan gekozen worden voor een vrije invoer per periode.

De afloop van deze dotaties kent dezelfde invoermethoden, alleen dient hier ook het BTW % te worden ingevuld. Dit, omdat de onttrekking meestal gedaan wordt als gevolg van een inkoopfactuur.