Invoermethode 16

Als de administratie is ingericht als NV of BV, dan zal op de BeginBalans bij Prognoses een post Onverdeeld resultaat na belasting komen te staan. Achter deze rubriek staat een knop Verrekenbaar verlies: Hier kunnen verliezen uit het verleden worden ingegeven (Figuur 118 Verrekenbaar verlies voor de prognoses opgeven voor een BV of NV)

Figuur 118 Verrekenbaar verlies voor de prognoses opgeven voor een BV of NV

Het verrekenbaar verlies dat is opgelopen in het verleden, zal verrekend worden met het belastbare bedrag. Bij de berekening van de vennootschapsbelasting houdt Visionplanner rekening met de verrekenbare verliezen die hier aangegeven zijn, of die gedurende de prognoses ontstaan.