Invoermethode 17

Hiermee kan voor Effecten en Waarborgsommen de afloop worden aangegeven. Mocht in de stamgegevens de post nog niet zijn gespecificeerd, dan kunt u dat doen d.m.v. de knop stamgegevens .

Als u in het scherm bent, is het met behulp van de knoppen Toevoegen en Verwijderen mogelijk om specificaties toe te voegen en/of te verwijderen (Figuur 119 Specificeren van Effecten voor de prognoses).

De invoermethode is vrijwel identiek aan Invoermethode 3 (zie Invoermethode 3). Het enige verschil is dat de mutaties bij Invoermethode 3 niet onder resultaat deelnemingen vallen.

 

Figuur 119 Specificeren van Effecten voor de prognoses

Mocht er een verschil optreden tussen het desinvesteringsbedrag en de boekwaarde, dan zal dit verschil door Visionplanner verwerkt worden onder Bijzondere baten of onder Bijzondere lasten. Het resultaat wordt genomen op het moment van desinvesteren.