Invoermethode 2

Invoermethode 2 is van toepassing op een aantal posten (Aandeel in groepsmaatschappijen, Aandeel in andere deelneming en Overige langlopende effecten), die vallen onder de Financiële vaste activa. Bent u in een scherm van Financiële vaste activa en klikt u op Specificatie bij Aandeel in groepsmaatschappijen, dan komt u terecht in een leeg scherm, wanneer u in de Stamgegevens van de Financiële vaste activa niet een rubriek heeft opgenomen voor in de prognoses (zie invoermethode 1). Mocht u hier posten willen opnemen dient u deze aan te maken bij de stamgegevens. Via de

knop gaat u hier direct naar toe.

Het grootste verschil tussen invoermethode 1 en Invoermethode 2 zit hem in de mogelijkheden onder de knop Opties. Daar zit namelijk het verschil van verwerking van de invoer (Figuur 91 Prognose volgens invoermethode 2).

Figuur 91 Prognose volgens invoermethode 2 met behulp van vrije invoer

Onder opties is het mogelijk om Type mutatie invoer in te geven. Deze invoer kan gevuld worden door Vrije invoer of Vanuit een andere administratie. Met de laatste optie wordt het resultaat na belasting uit een ander Visionplanner bestand getrokken (de deelnemingen) en automatisch verwerkt als resultaat deelneming.

Op het moment dat u kiest voor Vanuit andere administratie zal een Windows dialoog venster openen bij de Invoer van Mutaties. Via het dialoog venster selecteert u de betreffende deelneming waarvan het resultaat dient te worden meegenomen in het huidige bestand. (Figuur 92 Resultaat van een deelneming opnemen vanuit een koppeling naar de (deelnemende) administratie)

Figuur 92 Resultaat van een deelneming opnemen vanuit een koppeling naar de (deelnemende) administratie

Het resultaat van de deelneming zal in de exploitatie op worden genomen onder Resultaat deelnemingen welke onder resultaat voor belasting staat en voor Resultaat na belasting. Dit naast de notering op de balans als aangegeven op de Financiële activa. (Figuur 93 Het resultaat vanuit een andere administratie opgenomen de prognose)

Figuur 93 Het resultaat vanuit een andere administratie opgenomen in de prognose

Ook bij Invoermethode 2 is het mogelijk om gebruik te maken van toelichtingsteksten door op de knop

te klikken. Tevens is de invoerhulp aanwezig: Bij het vrije invoerscherm ziet u linksonder een Wizard knop

staan. Hier kunt u weer gebruik maken van zowel de Procentuele jaarlijkse mutatie als de functie voor Afronden (zie bij: invoermethode 1).

Invoer investeringen & financieringen

Net als bij de (im)materiële vaste activa, geldt bij de posten (Aandeel in groepsmaatschappijen, Aandeel in andere deelneming en Overige langlopende effecten) die vallen onder invoermethode 1, hetzelfde voor investeringen. Ten eerste: Als de startdatum van de prognose ligt voor de startdatum van de investering, dan zal deze worden opgenomen in Prognoses | Investeringen | Activa. Het verschil tussen de restwaarde en de boekwaarde wordt verwerkt als Resultaat deelnemingen. Het resultaat zal worden genomen op het moment van desinvesteren. Dit wordt niet meegenomen bij de berekening van de vennootschapsbelasting, omdat deze volgens de Nederlandse wetgeving onder de deelnemingsvrijstelling valt (Figuur 94 Invoermethode 3 Aandeel in groepsmaatschappijen met desinvestering op 08-08-2012).

Figuur 94 Invoermethode 3 Aandeel in groepsmaatschappijen met desinvestering op 08-08-2012

Voor elke periode kan ook een inschatting van de verwachte mutatie worden ingevuld bij Vrije invoer. De mutaties tussen de perioden worden door Visionplanner verwerkt als Resultaat deelnemingen. Indien er kapitaalonttrekkingen aan de deelneming worden gedaan, zal dit verwerkt worden in de liquiditeit onder “ontvangsten uit deelneming” en zal de waarde van de deelneming met ditzelfde bedrag afnemen.