Invoermethode 4

Invoermethode 4 is van toepassing op de rubrieken uit Liquide middelen en Voorraden op de activazijde van de balans. Mocht in de stamgegevens de post nog niet zijn gespecificeerd, dan kunt u hiernaartoe met knop stamgegevens . Wanneer u in onderstaand scherm (Figuur 97 Stamgegevens - Voorraad gereed product specificaties toevoegen) bent, is het met behulp van Toevoegen en Verwijderen mogelijk om specificaties toe te voegen en/of te verwijderen.

Figuur 97 Stamgegevens - Voorraad gereed product specificaties toevoegen

Tevens kunt u met behulp van de wizard-knop

specificaties plakken vanuit een ander scherm.

Voorbeeld: U hebt bij Marktonderbouwing voor de definitie Omzetgroepen gekozen. Wilt u deze omzetgroepen gebruiken om u voorraad te specificeren, dan kiest u daar de optie Kopiëren vanuit de knop . Vervolgens gaat u naar de “voorraadpost” en kunt daar met behulp van eenzelfde soort wizardknop de specificaties in een keer Plakken. Deze optie kunt u op alle plekken gebruiken, waar de knoppen Toevoegen en Verwijderen aanwezig zijn.


Vervolgens kan er per specificatie de boekwaarde worden ingevuld. Het totaal wordt automatisch overgezet naar de boekwaardekolom van het bovenliggende scherm.

Voor de post Andere banken bij “liquide middelen” en bij “Vreemd vermogen kort”ikan er bovendien nog een rentepercentage worden ingevuld. Ook kan er worden aangegeven of deze rente moet worden toegevoegd aan de post Andere banken door het vinkje onder RC aan te vinken. Wordt deze niet aangevinkt, dan loopt deze via “Rekening courant bank” (Figuur 98 BeginBalans - Andere bank).

Figuur 98 BeginBalans - Andere bank

Invoer investeringen & financieringen

Voorraadverloop

Onder investeringen kan het verdere verloop van de voorraad worden ingevuld. Dit verloop kan volgens een aantal methoden worden aangegeven. Deze mogelijkheden zullen hieronder uiteengezet worden (Figuur 99 Beginscherm invoer voorraadverloop Voorraad handelsgoederen):

Figuur 99 Beginscherm invoer voorraadverloop Voorraad handelsgoederen

Conform BeginBalans

Het verloop van de voorraad zal gelijk zijn aan het ingevulde bedrag op de BeginBalans. Er zullen dus geen voorraadtoenamen of afnamen zijn, indien er verder niets ingevuld wordt. De voorraad zal dan een vaste waarde hebben.
Bij deze optie zal de omschrijving Voorraadverloop wijzigen in Voorraadmutaties. Hier kunt u dan eventuele mutaties (toename is een positief bedrag, afname is een negatief bedrag) invullen.

Vast bedrag

Bij deze optie kan er een vast bedrag worden ingevuld. Dit bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan het bedrag van de BeginBalans. Het verdere voorraadverloop zal dus gelijk zijn aan het ingevulde bedrag.

Seizoenpatroon

Indien er sprake is van een voorraadverloop dat een jaarlijks patroon kent, kan gekozen worden voor seizoenpatroon (Figuur 100 Prognoses investeringen Voorraad handelsgoederen voorraadverloop met seizoensinvloed).

Figuur 100 Prognoses investeringen Voorraad handelsgoederen voorraadverloop met seizoensinvloed

Aan de linkerkant van het scherm kunt u aangeven wat de gemiddelde maandvoorraad per jaar zal zijn. Aan de rechterkant, kunt u het seizoenpatroon aangeven met een voor gedefinieerde seizoensinvloed (zie: 4.6.7 Standaardwaarden) of een aangepaste seizoensinvloed. Indien er bijvoorbeeld een maandvoorraad van 10.000 is aangegeven en in januari een percentage van 2 %, dan zal de voorraadhoogte in januari 10.000 * 12 = 120.000 * 0.02 = 2.400 bedragen.

Vrije invoer

Bij deze optie kan het maandelijkse voorraadbedrag worden ingevuld.

Percentage van de omzet

Indien deze optie wordt gekozen, zal het voorraadverloop gekoppeld zijn aan de bruto-omzet (zonder korting).

Percentage van de inkoopwaarde

Indien deze optie wordt gekozen, zal het voorraadverloop gekoppeld zijn aan de inkoopwaarde.

De optie Aantal dagen waarna de betaling plaatsvindt, neemt de voorraadstijgingen automatisch mee in de liquiditeit en crediteurenpositie.

Verder kan het van toepassing zijn om het BTW-percentage aan te geven.

Indien gewenst, kunnen er ook opmerkingen op het voorraadverloop worden gegeven. Deze opmerkingen kunnen onder de knop

worden ingevuld. Deze opmerkingen kunnen dan weer worden opgeroepen in de output van een rapportage of in het dashboard.

Waardemutaties

Hier kan een waardedaling (negatief getal) of een waardestijging (positief getal) worden ingevuld, die geen liquiditeitsgevolgen heeft. Dit zijn dus waardemutaties als gevolg van bijvoorbeeld incourantheid of schade.
Met behulp van de wizard-knop

kunt u Procentuele jaarlijkse mutatie aangeven bij de invoer.