Invoermethode 5

Invoermethode 5 is van toepassing op de rubrieken uit Voorraden op de activazijde van de balans. Deze invoermethode lijkt op Invoermethode 4, met dit verschil dat nu niet een bedrag dient te worden ingevuld, maar dat dit bedrag is opgebouwd uit 4 onderdelen (Figuur 101 Onderbouwing van post Voorraad onderhanden werk in; Materialen, Arbeidskosten, Overig en Gefactureerd).

Figuur 101 Onderbouwing van post Voorraad onderhanden werk in; Materialen, Arbeidskosten, Overig en Gefactureerd

Deze posten Materialen, Arbeidskosten, Overige kosten en Gefactureerd bepalen samen de totale waarde van de factuur. Deze voorraden worden bepaald door de eerste 3 posten op te tellen en vervolgens de “Gefactureerd voorraad” daarop in mindering te brengen.
Het verdere verloop van deze voorraden kan bij investeringen worden ingevuld. Hier vindt u ook een toelichting op de berekening van het onderhanden werk.

Vervolgens kunnen, per specificatie, de vier onderdelen van de boekwaarde worden ingevuld. Het totaal wordt automatisch overgezet naar de boekwaardekolom van het bovenliggende scherm.

Invoer bij investeringen

Voorraadverloop

Het verdere verloop van de voorraad kan bij “Investeringen” worden ingevuld. Hierbij kan per prognosejaar een scherm getoond worden, waarin het maandelijkse verloop van de voorraadstand kan worden ingegeven. Hierbij kunnen dus per maand de materiaalkosten, arbeidskosten, overige kosten en de vooruit gefactureerde bedragen worden ingevuld.

Visionplanner berekent automatisch de mutaties van het onderhanden werk. Deze worden opgenomen in de exploitatie onder Mutatie onderhanden werk.

tevens verschijnt de vraag na hoeveel dagen de betaling plaatsvindt. De voorraadstijgingen van de materialen worden dan automatisch meegenomen in de liquiditeit en crediteurenpositie.

Verder kan het van toepassing zijn dat het BTW-percentage wordt aangegeven.

Mocht het van belang zijn dat er ook opmerkingen op het voorraadverloop worden aangegeven, dan kunnen er toelichtingen/opmerkingen geplaatst worden met de knop.

Deze opmerkingen kunnen dan weer worden opgeroepen in de output van een Rapportage of Dashboard.