Invoermethode 6

Hebt u Projecten gekozen bij Marktonderbouwing (zie: Omzet definitie / Markt onderbouwing),dan kunt u bij BeginBalans | Voorraden | Onderhanden werk uw data per project invullen.

Bij de BeginBalans Voorraden kunt u het onderhanden werk per project invullen. Dit is de status van het onderhanden werk op het moment van de startdatum van de prognoses (Figuur 102 Prognose BeginBalans voor Onderhanden werk projecten).

Figuur 102 Prognose BeginBalans voor Onderhanden werk projecten

In de kolommen worden de (sub)(deel)projecten weergegeven die bij de Stamgegevens zijn ingevuld. In de rijen worden de onderdelen van het onderhanden werk gespecificeerd. Deze kunnen dus per project worden ingevuld.

Op de regels Rabatten en kortingen t/m Toegerekende verkoopkosten kunnen alle kosten worden ingevuld, die voor een bepaald project gemaakt zijn. De meeste kosten zijn uitgesplitst in “rechtstreekse projectkosten” en “toegerekende projectkosten”. Rechtstreekse kosten zijn specifiek voor dat project gemaakt. Toegerekende kosten zijn algemene bedrijfskosten die (volgens bijvoorbeeld  een sleutel of urenbriefjes) aan een bepaald project worden toegekend. De kosten die voor een bepaald project gemaakt zijn, maar nog niet in rekening zijn gebracht bij de afnemer, worden uiteraard niet als verlies geboekt, maar als onderhanden werk. De post “onderhanden werk” is in die zin te vergelijken met Nog te factureren omzet.

In de eerste regel kan de al gefactureerde omzet voor dat project worden ingevuld. Bij veel bedrijven worden projecten tussentijds gefactureerd, zodat niet alle kosten voorgefinancierd hoeven te worden. De omzetbedragen die al gefactureerd zijn, worden in mindering gebracht op het onderhanden werk.

Het kan voorkomen dat er meer gefactureerd is dan dat er kosten gemaakt zijn. Dit houdt in dat de waarde van het onderhanden werk negatief wordt. Dit komt vaak voor als de winst op een project (omzet minus kosten) pas genomen wordt als het project geheel afgerond is. De winstneming kan op de onderste regel ingevuld worden. De winstneming van een project is eigenlijk alleen een boekhoudkundige verwerking. De winst zou altijd het verschil tussen de omzet en de kosten kunnen zijn, maar dit zou niet overeenkomen met een reële weergave van de cijfers, omdat de omzetten en de kosten van een project vaak een grillig verloop kennen. Daarom wordt er ook vaak een inschatting gemaakt van de totale winst op een project, en wordt deze verdeeld naar rato van de vorderingen van het project.

Bij Prognoses | Exploitatie |Omzet kunt u het verloop van de projecten invullen. U dient hier eerst de startdatum van het project in te vullen en vervolgens de verwachte looptijd van het project. Indien het project al bestaat op het moment van de prognose-startdatum, dan dient u die startdatum van de prognoses in te vullen.

Vervolgens kunt u per project de verwachte Omzet & Inkoopwaarde en Kosten in gaan vullen. Visionplanner berekent automatisch de mutatie van het onderhanden werk en de stand van het onderhanden werk.