Invoermethode 7

In de BeginBalans kan geen afloop worden aangegeven, want de toe- en afnamen worden automatisch berekend door Visionplanner aan de hand van de invoer bij financieringen. De wijze waarop de factormaatschappij financiert, wordt ingevuld bij Prognoses | Investeringen | Vreemd vermogen kort.

Invoer bij investeringen

Bij veel factormaatschappijen is het mogelijk om een deel van de debiteuren en/of voorraden voor te laten financieren. Dit gebeurt dan aan de hand van een rekening-courant verhouding met de factormaatschappij. De maximale stand van de kredietfaciliteit wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de debiteuren en/of voorraadstand. Binnen Visionplanner kan dit in het onderstaande scherm worden ingevuld (Figuur 103 Bepaling prognose Factormaatschappijen van de maximale kredietfaciliteit):

 

Figuur 103 Bepaling prognose Factormaatschappijen van de maximale kredietfaciliteit

Vervolgens kan het percentage worden ingevuld voor de kosten die de factormaatschappij in rekening brengt. Deze kosten komen terug in de Exploitatie onder” verkoopkosten” in de post Kosten factormaatschappij.