Item dupliceren

Mocht u een overzicht willen herproduceren, dan kan dit met de rechtermuisknop en dan Item dupliceren. Hiertoe selecteert u het overzicht dat u wilt dupliceren, en vervolgens klikt u op de rechtermuisknop/. Daarin verschijnt de mogelijkheid om een rapportonderdeel te dupliceren. Wilt u dit gedupliceerde overzicht veranderen, dan hoeft u alleen nog de gewenste aanpassingen in dit overzicht te maken (en niet meer een heel nieuw overzicht).