1. Visionplanner Offline
  2. Aan de slag met Visionplanner
  3. Opties: Prestatie indicatoren, Kolomdefinities, Bedrijfswaardering, Scenario's, Dynamische velden.

Kolomdefinities

Met kolomdefinities kunt u formules aanmaken, waarmee u een gehele kolom direct kunt aansturen (Figuur 168 Scherm om kolomdefinities aan te maken met een aantal standaard definities). Een aantal standaardkolommen zijn al voor gedefinieerd door Visionplanner. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen kolommen die niet te wijzigen zijn, en kolommen die door de gebruiker zijn aan te passen.

Figuur 168 Scherm om kolomdefinities aan te maken met een aantal standaard definities

Kolommen, die zijn op te roepen in de uitvoer (rapportage en/of dashboard) en niet aangepast kunnen worden, zijn:

  • Actueel;
  • Planning;
  • Budget.

Deze ziet u nergens terug, behalve bij de uitvoer (waar u ze kunt selecteren).

Figuur 168 Scherm om kolomdefinities aan te maken met een aantal standaard definities

Daarnaast heeft Visionplanner een aantal standaardkolommen toegevoegd, die wél naar eigen voorkeur zijn te wijzigen. Deze standaardkolommen kunt u vinden in de kolomgroepen, die u terug ziet in Figuur 168. De indeling van deze standaardgroepen krijgt u te zien, door op de knop Definities te klikken (knop achter de groepsomschrijving) (Figuur 169 Standaardkolomdefinities voor Actueel t.o.v. Planning).

Figuur 169 Standaardkolomdefinities voor Actueel t.o.v. Planning

Mocht u deze formules willen bewerken of definities willen toevoegen, dan doet u dat op dezelfde manier als bij de prestatie-indicatoren. Het aanmaken van formules en uitleg over de rekenkundige parameters, kunt u daar terugvinden (zie Prestatie-indicatoren en rekenfuncties).