Kopiëren van plakken budget cijfers

Het is het mogelijk om prognose/budget/actuele cijfers te kopiëren en te plakken onderling. Tussen budget en actueel kan dit voor balans, exploitatie, balansverloop etc. en in de prognose kan dit voor de exploitatie en vrije invoer met behulp van het scherm dat is toegevoegd bij prognose: "Invoerhulp exploitatie en vrije invoer".

Schermen navigatie menu voor de prognose invoerhulp van exploitatie en vrije invoer

Het scherm "Invoerhulp exploitatie en vrije invoer" kunt u vinden door te navigeren via SCHERMEN | PROGNOSE | BEWERKEN | INVOERHULP EXPLOITATIE EN VRIJ INVOER. Als daar op de kolom met de rechtermuisknop wordt geklikt is het mogelijk om daar te kiezen voor de optie "KOPIËREN". Dit zelfde geldt voor de schermen BEWERKEN bij actuele en budget cijfers.Op deze manier is het mogelijk om onderling periode te kopiëren en plakken.

De verwijderde prognose periode kunt u in een keer overzetten naar budget als u de periode van de prognose naar voren schuift. Hiervoor gaat u naar SCHERMEN | ALGEMEEN | PERIODE INDELING en verzet u de startdatum van de prognoses. Daar is nu een optie bijgekomen.De (tweede) optie is bedoeld om prognoseperioden die niet meer beschikbaar zijn als gevolg van het verschuiven van de startdatum te bewaren. Stel dat de startdatum van de prognoseperiode januari 2013 is en dat deze verschoven wordt naar april 2013. Indien dit vinkje aan staat zullen de prognoses van januari t/m maart worden opgeslagen als budgetgegevens. Zo worden prognosecijfers bewaard als budget. Als daarna de startdatum van april wordt omgezet naar bijvoorbeeld mei, zullen alleen de prognosecijfers van april worden opgeslagen als budget